Uutislistaukseen

Kirkon kokeilutoiminnan kehittämisrahaa Lappeenrannan seurakuntien diakoniatyölle

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on kehittämässä alueellista liikkuvaa diakoniaa, jonka avulla tavoitetaan seurakuntayhtymän alueen ihmisiä keskustan ulkopuolella.

Diakonian liikkuvassa yksikössä – diakonian asuntoautossa – kohdataan ihmisiä, keskustellaan ja varmistetaan heidän tarvitsemansa tuki. Samalla voidaan kertoa seurakuntien tarjoamasta avusta ja toiminnasta laajemminkin.

Tavoitteena on kehittää ihmisten luokse menevä asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa palvelun lähtökohtana ovat asuinalueilla olevien asukkaiden avun tai tuen tarve. Kokeilun kohdejoukkona on arviolta 400 henkilöä; haja-asutusalueilla olevat diakonia-avun tarpeessa olevat henkilöt.

Toimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan Työvoimapalvelujen, Tulevaisuuden Soten ja Liikkuvan päihdetyön kehittämishankkeen kanssa.

Kehittämishanke on kolmivuotinen, jonka jälkeen arvioidaan toiminnan vakiinnuttamista. Kirkkohallitus myönsi hankkeelle kokeilutoiminnan avustusta. Kaikkiaan avustusta haettiin 16 hankkeelle ja myönnettiin kaikkiaan kolmelle hankkeelle. Lappeenrannan seurakuntien diakoniatyön lisäksi avustusta saivat Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry katsomusopetuksen kehittämiseen uskonnonopetuksen uudistumisen yhteydessä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Vapaaehtoisen polku -hankkeeseen.

Hankerahoituksen lisäksi hankkeeseen käytetään Lappeenrannan seurakuntayhtymän testamenttilahjoitusvaroja.

Lisätietoja hankkeesta:

Ari Tuomikoski, erityisdiakoni
p. 040 3126 835, ari.tuomikoski@evl.fi

Soili Hämäläinen-Mujo, diakoni
p. 040 3126 520, soili.hamalainen-mujo@evl.fi

20.6.2022 14.43