Uutislistaukseen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto äänesti rakenneuudistuksen puolesta

Sammonlahden seurakuntaneuvosto on tehnyt Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille esityksen seurakuntajaon muuttamisesta Lappeenrannassa. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 24.3. ja päätti puoltaa Sammonlahden seurakunnan esitystä äänin 26-18.

Sammonlahden seurakuntaneuvosto teki kokouksessaan 22.12.2020 esityksen seurakuntarakenteen muuttamiseksi niin, että Lappeenrannassa olisi vain yksi seurakunta. Sammonlahden seurakunnan SN:n esitys on, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja sen viisi seurakuntaa lakkautetaan ja tilalle muodostetaan yksi seurakunta. Yhden seurakunnan muodostamiseen esitetään seuraavia periaatteita:

  1. Seurakunta muodostetaan hallinnollisesti lopettamalla viisi yhtymän seurakuntaa ja perustamalla uusi seurakunta.
  2. Seurakunnan nimi on Lappeenrannan seurakunta.
  3. Seurakunnan pääkirkko on Lappeenrannan vanhin ja kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva (Lappeen) Marian kirkko.

Siirtyminen yhteen seurakuntaan Lappeenrannan alueella on ollut keskusteluissa jo kahteen kertaan aiemmin, vuosina 2006 ja 2010-2012. Tällöin on päädytty jatkamaan yhtymämallissa.

Taustalla toiminnan varmistaminen ja tasa-arvoiset palvelut

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on ollut alijäämäisiä tilinpäätöksiä 2016-2018. Taloudellisen tilanteen takia on tehty merkittäviä henkilöstövähennyksiä. Vuodelle 2019 veroprosenttia korotettiin 0,1 prosenttiyksikköä. Talousjohtaja Kari Virtanen sanoo, että tulos on onnistuttu nostamaan ylijäämäiseksi kulujen karsimisen sekä kiinteistöjen myyntituottojen ansiosta. Vuoden 2019 tilinpäätös nousi ylijäämäiseksi 1,95 milj. euroa ja vuoden 2020 tilinpäätös näyttää ylijäämää 1,24 milj. euroa. – Siihen ei kuitenkaan pitäisi tuudittautua, sillä seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä on kuitenkin jatkuvassa laskussa, Virtanen muistuttaa.

Vuoden 2015 lopulla jäsenmäärä oli 55.264 ja nyt 2020 vuoden lopussa 51.526 jäsentä. Jäsenmäärän vähentyminen tarkastelujaksolla on ollut reilut 1 % vuodessa. Jäsenennuste (kirkontilastot.fi) näyttää Mikkelin hiippakunnan osalta vähenemistä 5 vuoden ennusteella 6,7 %. 2025 mennessä jäsenmäärä vähentyy 11,8 %. Myös seurakunnan jäsenyyteen kastettavien määrä on supistunut merkittävästi. Vähenevät jäsenet tarkoittavat myös palvelujen järjestämisen organisointia ja henkilöstömäärän miettimistä.

Toiminnan varmistamiseksi tulevaisuudessa tehtiin valtuustoaloite yhden seurakunnan hyötyjen ja haittojen selvittämiseksi. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle teetettiin selvitystyö kehittämiskonsultti (KTM) Sami Lahtiluomalla. Selvitystyö valmistui joulukuussa 2019. Tässä selvitystyössä esiin nousseita asioita on käyty läpi kahdessa valtuustoseminaarissa (28.1.2020 ja 12.11.2020).

Selvitystyössä ja sen käsittelyssä kuultiin niin henkilökuntaa kuin luottamushenkilöitäkin. Seurakuntarakenneuudistusprosessissa on esitetty huomioitavaksi mm. palveluntuotantoanalyysi, sekä niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin mukaan otto mahdollisen rakenneuudistuksen rakentamiseen.

Sammonlahden seurakuntaneuvosto tuo esityksessään esille, että toiminnan kannalta yhden seurakunnan malli antaa mahdollisuuden myös jatkossa järjestää seurakunnan toimintaa koko seurakunnan alueella. Tämä mahdollistaisi henkilökunnan erikoistumisen nykyistä paremmin. Esimerkiksi nykyisin jokaisessa seurakunnassa on diakoniapappi (5), mutta yhden seurakunnan mallissa meillä voisi olla kaksi diakoniapappia. - Vapautuvista resursseista voitaisiin ohjata sellaisille työaloille, joihin tämänhetkinen rakenne ei mahdollista resursseja ollenkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhustyö tai vapaaehtoistyö, Sammonlahden kirkkoherra Juha Eklund toteaa. - Väestöennusteiden mukaisesti kuitenkin vanhusten määrä tulee seurakuntiemme alueella kasvamaan ja vanhustyö on strateginen painopiste vuonna 2022 ja tulevaisuudessa vapaaehtoisten merkitys seurakuntien toiminnassa tulee kasvamaan merkittävästi.

Esityksessä, kuten myös selvitysraportissa tuodaan esille, että yksi seurakunta vähentäisi hallinnollisia rakenteita keventäen hallintoa. Tämä auttaisi siirtämään voimavaroja toiminnan varmistamiseen. Seurakuntalaisille tämä tarkoittaisi mm. sitä, että muutettaessa kaupungin sisällä seurakunta ei vaihtuisi. Nykyisellään myös seurakunnan luottamushenkilö menettää paikkansa muuttaessaan toisen seurakunnan alueelle. Myös seurakuntalaisten aseman nähdään mahdollisen muutoksen myötä tasa-arvoistuvan. Niinikään työntekijöiden tasapuolinen kohtelu toteutuisi helpommin, kun käytössä on yksi hallintokoneisto nykyisen 6 asemasta (yhtymähallinto ja 5 itsenäistä seurakuntaa). Kaikki seurakuntien työntekijät siirretään vanhoina työntekijöinä uuteen perustettavaan seurakuntaan.

Tuomiokapituli käsittelee seuraavaksi

Kirkkojärjestyksen mukaisesti Sammonlahden seurakuntaneuvoston alulle laittama aloite on ollut seurakuntaneuvostojen käsittelyssä. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli esitystä ke 24.3. kokouksessaan ja päätti äänin 26 (jaa) -18 (ei) puoltaa Sammonlahden seurakuntaneuvoston esitystä seurakuntajaon uudistamisesta. Yhteinen kirkkovaltuusto otti huomioon seurakuntaneuvostojen lausunnot, sekä lähettää ne oman lausuntonsa mukana Mikkelin tuomiokapitulille käsittelyä varten.

Mikäli tuomiokapituli katsoo olevan perusteita jatkaa käsittelyä, siirretään asia Kirkkohallitukseen, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen. Päätöksiä on odotettavissa vasta myöhään keväällä tai kesällä.

  • Tässä vaiheessa annetaan siis vain lausunto mahdollisesta seurakuntarakenteen muutoksesta. Jos rakennemuutos toteutetaan, Lappeenrannan yhden seurakunnan mallin rakentaminen aloitetaan siten, että uusi seurakuntamalli olisi voimassa vuodesta 2023 alkaen, kirkkoherra Hannu Haikonen kertoo.

Lisätietoja:

yhteisen kirkkoneuvoston pj Hannu Haikonen, 040-3126300, hannu.haikonen@evl.fi

talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,  kari.virtanen@evl.fi

25.3.2021 13.40