Virkatodistukset

Lappeenrannan seurakuntien (Joutseno, Lappee (sis. Nuijamaa ja Ylämaa), Lappeenranta, Lauritsala, Sammonlahti) virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään Kouvolan aluekeskusrekisterissä.

Virkatodistus (elää-todistus)

Elossa olevan henkilön perustiedot sisältävä todistus eli ns. elää-todistus. Jos vainajasta tehtyyn sukuselvitykseen on perilliselle merkitty elää-tieto, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta. 

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sitä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta varten. Vainajasta tilataan sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien kaikista seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa henkilö on ollut kirjoilla. Viimeisimmän seurakunnan todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta seurakunnan jäsenyyden osalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta on tilattava kaikista niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

  • Sähköisellä lomakkeella Huom! Tällä lomakkeella ei voi tilata sukututkimusta.
  • Sähköpostitse: virkatodistukset.kouvola@evl.fi
  • Puhelimitse numerosta 040 195 2599, puhelinpalvelu avoinna ma - to klo 9-12.
  • Kirjeitse: Kouvolan aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
  • Henkilökohtaisella käynnillä Lappeenrannan seurakuntien palvelupisteessä tai Joutsenon seurakuntatoimistossa.

Sukuselvitysten toimitusaika on noin 3 viikkoa. Sukuselvityksiä tehdään vain suomenkielellä.

Asiakastiedote virkatodistusmaksuista 1.1.2020 alkaen.