Lempivirteni


Lapsuuteni sain elää kodissa, jossa laulettiin paljon virsiä ja hengellisiä lauluja. Sunnuntaiaamuisin radiosta kuului jumalanpalvelus, iltapäivällä menimme seuroihin ja ilta päättyi rukoukseen ”Levolle lasken, Luojani, armias ole suojani. Jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen”.

Virret ovat kulkeneet mukana koko elämäni ajan. Niitä on kuunneltu cd:ltä ja niitä on laulettu ystäväporukassa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Virret ovat monesti sanoittaneet elämän rosoisuutta tavalla, johon oma sanoittamisen kyky ei ole riittänyt. Samalla ne ovat tuoneet lohtua ja uutta näkökulmaa elämään. Elämä on joka hetki Jumalan käsissä ja Hän lupaa kantaa.

Yksi lempivirsistäni on 525: Suurempi kuin sydämeni Jumalan on rakkaus. Itselle virsi kertoo siitä, että ihminen on pieni, mutta Jumala on suuri. Silloin kun omat voimavarat ja taidot loppuvat, siitä alkavat Jumalan mahdollisuudet. Virsi puhuu kaunistelematta siitä, että uskon tie ei ole helppo. Elämä kristittynä sisältää pettymyksiä, lankeemuksia, tietämättömyyttä, taistelua ja uupumusta. Samalla virren sanat tähyävät siihen, että on olemassa Jumala, joka voi auttaa. Hän antaa pettymysten keskelle luottamusta, Hän antaa langenneelle anteeksi, Hän antaa tietämättömälle rohkeuden mennä eteenpäin, Hän on lähellä taisteluiden keskellä ja Hän uudistaa uupunutta. Jumala on ihmisiä rakastava Jumala, joka haluaa sinulle ja minulle hyvää. Häneen kannattaa luottaa, koska Hän on hyvä.

Jaakko Ranta
seurakuntapastori