Kehitysvammaiset, kuurot, näkövammaiset

Kaikki saavat tulla!

Kirkko on avoin kaikille ihmisille. Jokainen on tervetullut mukaan seurakunnan toimintaan.

Kirkolla on Saavu-ohjelma: Seurakunnat parantavat saavutettavuutta poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteitä. Kirkon saavutettavuus toteutuu, kun jokainen voi kiinnostuksensa mukaisesti saada tietoa, kokea yhteyttä ja osallistua toimintaan haluamallaan tavalla.

Seurakunnissa on monenlaista toimintaa vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen. Kutsumme sinua mukaan osallistumaan ja löytämään oma paikkasi seurakunnassa. Aito ihmisyys toteutuu suhteessa muihin. Yhdessä, erilaisina, olemme Jumalan kuva.

Seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön yhteyshenkilö diakonissa Tuija Tiainen, kuurojen työn yhteyshenkilö diakoni Tuija Kokki ja näkövammaistyön yhteyshenkilö diakonissa Marika Gustafsson.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Eksoten vammaispalvelut
Kirkon selkokieliset sivut
Kirkon saavutettavuusohjelma sisältää osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teologian perusteet, näkökulmia saavutettavuuden esteiden poistamiseen ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Kirkon saavutettavuusohjelma viittomakielellä
Kirkko kaikille -vammaispoliittinen ohjelma