Lähettimme

– keitä ovat nimikkolähettimme ja millaisia kohteita tuemme ulkomailla

Jokaisella seurakunnalla on omat nimikkolähettinsä ja tukikohteensa. Nimikkolähettejä muistetaan rukouksissa ja heitä tuetaan rahallisesti. Kunkin seurakunnan lähetit ja tukikohteet on esitelty omilla alasivuillaan. Alasivuille pääset navigaatiosta ja sivun alareunan linkkilistasta.

Miten lähettitoiminta tapahtuu käytännössä?

Nimikkolähettien lähettäminen maailmalle tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyöstä kiinnostunut käy ennen ulkomaille lähtöä lähetysjärjestön koulutuksen sekä tekee työsopimuksen valitun järjestön kanssa. Seurakunnat puolestaan sopivat nimikkolähettisopimuksen kyseisen järjestön kanssa, jotta lähettiä voidaan tukea työssään.

Useampi kuin yksi seurakunta voi tukea samanaikaisesti yhtä lähettiä. Sopimus voi koskea myös tiettyä hanketta yksittäisen lähetystyöntekijän sijaan. Lisätietoa lähettien työstä saat seurakuntien lähetyssihteereiltä.

Valitse seurakunta, jonka nimikkolähettejä ja lähetystyön tukikohteita haluat tarkastella:

Afrikkalainen nainen vesiastioilla aurinkoisena päivänä.