Yhden seurakunnan mallin etuja

Lappeenrannan seurakuntayhtymälle on palkattu konsultti selvittämään mahdollista seurakuntayhtymän purkamista ja siirtymistä yhden seurakunnan malliin.

Seurakuntayhtymän purkamiseen ovat kaakonkulmalla päätyneet jo aikaisemmin Mikkelin ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymät. Konsultin tehtävänä on nyt selvittää, mitä muutos aiheuttaisi toiminnallisesti ja taloudellisesti Lappeenrannassa.

Selvityksen teettämisen taustalla on jatkuva seurakunnan jäsenten määrän väheneminen ja tästä johtuvat taloudelliset paineet. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt viimeiset kolme vuotta alijäämäiset tilinpäätökset: 2016 alijäämä 772.000 euroa, 2017 alijäämä 400.000 euroa ja 2018 alijäämä 491.000 euroa. Vuosien 2018 ja 2019 kuluista on leikattu yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 jouduttiin veroprosenttia nostamaan, jotta lisäleikkauksilta vältyttäisiin.

Veronkorotuksella saimme hieman aikaa miettiä, mitä pitäisi talouden suhteen tehdä. Kuluja pitäisi edelleen vähentää tai tuloja lisätä, mikäli haluamme nykyisen mallin pitää elossa. Toiminnasta ei juurikaan voida ottaa kuluja pois ja kiinteistöt eivät mene kaupaksi. Henkilöstövähennykset olisivat ainoa mahdollisuus vähentää kuluja, mikä saattaisi taas vaikuttaa toimintaan.

Jos nyt päädyttäisiin yhden seurakunnan malliin, välttyisimme irtisanomisilta ja henkilöstövähennykset voitaisiin tehdä hallitusti eläköitymisen kautta. Veronkorotuspaineet vähenisivät ja lähes kaikista toiminnoista voitaisiin pitää kiinni.

Esittämäni ajatusmalli on täysin taloudelliselta kannalta esitetty, eikä minun tehtäväni ole ottaa kantaa hengellisyyden tai seurakuntien omamuotoisuuden vaalimiseen. Joka tapauksessa valtuutetuilla tulee olemaan vaikea päätös edessään, kun selvitysmies saa tehtävänsä päätökseen. 

Kari Virtanen
talousjohtaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä