Sammonlahden seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan asioista

Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on seurakuntaneuvosto, joka koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Se on seurakunnan hallintoa hoitava päättävä elin. 

Seurakuntaneuvosto on sellaisissa seurakunnissa, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään. Neuvoston jäsenet ovat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein valittavia luottamushenkilöitä. Jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. 

Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston tehtävänä on

  • seurakunnan toiminnan johtaminen
  • hengellisen elämän edistäminen
  • seurakunnan varojen ja tilojen käytöstä huolehtiminen
  • seurakunnan työntekijöiden valinta (kirkkoherraa lukuun ottamatta)

Varsinaiset jäsenet 2023-2026:

Pasi Riepponen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Tiina Aalto-Huhtinen, Antti Erämo, Eija Haiko, Ansa Lassila, Tuomo Lindh, Reijo Mustonen (vpj.), Ritva Mällinen, Kaija Nikunen, Heli Pirttiaho, Merja Saalasti, Terttu Takoja, Lea Tuuva-Kultanen, Tiina Hietasara (seurakuntasihteeri); pöytäkirjan pitäjä

Varajäsenet 2023-2026

Taavi Aalto, Riikka Väisänen