Hengellinen pohdiskelu

Meissä kaikissa ihmisissä elää kaipaus johonkin itseämme suurempaan. Täytämme sydämen tyhjyyttä helposti milloin milläkin: materialla, kiireellä, tietämisellä tai suorittamisella. Oleellisen äärelle löytää kuitenkin parhaiten pysähtymällä ja kuuntelemalla.

Arjen hälinän keskellä hiljaisuuden merkitys korostuu. Kuulenko enää sisintäni?  Löydänkö yhteyttä Luojaani, jonka puoleen voisin kääntyä kaikissa elämäni vaiheissa? Kuulenko, mitä Jumalalla on sanottavana minulle? Löydänkö pyhän äärelle?

Hengellisyys on kokonaisvaltainen asia. Se kumpuaa ihmisen kaipauksesta ja näyttäytyy moninaisilla tavoilla. Voi ajatella, että se läpäisee koko ihmisolemuksen. Hengellistä pohdintaa voi tehdä tavallaan. Yhtä rauhoittavat jumalanpalvelus ja virret, toinen kokee pyhän kosketuksen luonnossa, kolmas rukoilee koko kehollaan, neljäs lukee Raamattu ja maalaa tunteensa.

Rukouksessa ihminen asettuu samalle taajuudelle keskusteluun Jumalan kanssa. Sanotaankin, että rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Rukous voi olla jonkin vanhan tutun rukouksen rukoilemista, omia sanoja, hiljaista huokausta Jumalan puoleen tai Jumalan kuuntelua hiljaisuudessa.

Rukous ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Jumala kuulee rukouksemme ja näkee meidät, missä olemmekin. Rukoilla voi yksin tai yhdessä, kotona tai yhdessä seurakunnan kanssa. Seurakunta on yhteisö, joka jakaa samaa hengellistä todellisuutta. Jumalanpalveluksissa, hartaushetkissä ja rukouspiireissä kannetaan rukouksessa yhteisiä ja tärkeitä asioita Jumalan kasvojen eteen. Yhteinen rukous sanoittaa kaipausta, kiitosta ja luottamusta. Rukous tukee ja vahvistaa uskonelämää ja antaa elinvoimaa koko yhteisölle.   

Kristillinen usko on matka, jolla tarvitaan ravintoa ja ohjausta. Jeesus sanoo: ”Seuraa minua”. ”Minä olen tie, totuus ja elämä”. ”Minä olen elämän leipä”. Yhtä lailla kuin elämän aikana tarvitsemme ravintoa ruuasta, tarvitsemme ravintoa uskossa. Eri elämänvaiheissa kaipaus on erilaista ja siksi seurakunnissa löytyy toimintaa eri ikäryhmille, sekä tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville, etsijöille ja pohtijoille.

Jumalanpalvelukset, hartaushetket, hiljaisuuden retriitit ja arkiretriitit antavat mahdollisuuden hengähtää arjen kiireiden keskellä.

Lue lisää Lappeenrannan seurakuntien toiminnasta kirkollisista ilmoituksista, tapahtumista ja hiljaisuuden viljelyn omilta sivuilta.