Kolmiyhteinen Jumala

Joskus saattaa hämmentää puhe kolmiyhteisestä Jumalasta. Kuinka yksi voi olla kolme, ja kolme voi olla yksi. Sukumme ensimmäinen yliopistokoulutettu oli kylässä meillä lapsuudenkodissani. Äitimuori kysyi häneltä, että mitä siellä yliopistossa sitten opetettiin. Vastaus kuului: ”Se on niin kutsuttua korkeampaa matematiikkaa”. Kristillinen kirkko on linjannut, että Jumalan kolminaisuudessa on kysymys siitä, että on yksi olemus, mutta kolme persoonaa. Kysymys ei siis välttämättä ole korkeammasta matematiikasta.

Isä Jumala loi alussa taivaan ja maan. Hän siis toimi Luojana. Jumalan luomistyötä tutkiessaan ihminen ymmärtää, ettei elämä ole syntynyt sattumalta itsestään. Sen verran sofistikoidusta ja äärimmäisen monimutkaisesta mekanismista on kysymys. Ja kaiken pitää vielä natsata yhteen! Samaa voi sanoa kosmoksesta. Yritämme paikkailla aukkojamme maailmankaikkeuden ymmärtämisessä jos jonkinlaisilla mustilla aineilla, mutta totuus on se, että kyseessä on suunnattoman hieno systeemi, jossa kaikki natsaa yhteen käsittämättömällä tavalla. Kaikki ympärillämme huokuu suunnattoman hienoa suunnittelua ja toteutusta.

Jeesus tuli maailmaan elääkseen täällä ihmisen elämän. Jumala oli Jeesuksessa, kuten Sana sanoo, ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jeesus toimi Lunastajana. Hän osti Jumalalle omistusoikeudet ihmiseen. Ne oikeudet, jotka ihminen oli myynyt sielunviholliselle syntiinlankeemuksessa. Loppujen lopuksi oikeudet ihmiseen ovat ja pysyvät Jumalalla. Hän on meidät luonut ja Hänellä ovat oikeudet meihin. Viimeistään nuo oikeudet realisoituvat viimeisellä tuomiolla. Silloin meillä Jeesukseen elämässämme turvanneilla on paras mahdollinen puolustusasianajaja - Jeesus. Jumala ei tuomitessaan meitä näe ihmisen syntisyyttä, vaan Kristuksen ja tämän puhtauden, joka on sydämessämme asunut.

Pyhä Henki on Pyhittäjä ja eläväksi tekijä. Hän antaa meille voiman tulla Jumalan lapsiksi ja kasvattaa meitä Kristukseen. Tämän kasvatusprosessin päämäärä on, että meistä tulisi sellaisia, jollaisiksi meidät on alun perin luotu - Kristuksen kuvan kaltaisia. Päämäärämme on siis se, että Kristus saisi meissä koko ajan enemmän sijaa, ja vanha ihmisemme koko ajan vähenisi. Pyhän Hengen työn väheksyminen johtaa helposti kuivaan uskoon. Alamme väitellä opinkappaleista ja tarkkailla toistemme vaellusta. Se, että Kristus saa meissä enemmän sijaa, johtaa uskon kasvamiseen. Luottamuksemme Jumalaan kasvaa. Näin myös Jumalan rakkaus tulee osaksemme koko ajan voimallisemmin. Näin toteutuu ihmisen elämän tärkein asia - kyky rakastaa ja tulla rakastetuksi. Kolmiyhteisen Jumalan tunteminen johtaa elämämme aivan eri tasolle mihin raha ja tavara voivat sitä koskaan viedä. Nekstille levelille - kuten nuorisolla näyttää olevan tapana sanoa.

Pentti Berg
Kirkkoherra
Lauritsalan seurakunta