Kansainvälisyys seurakunnissa

Eri kielet ja kulttuurit kohtaavat seurakuntien elämässä.
Kirkko työskentelee monipuolisesti mm. ulkomaalaisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien parissa.
Kutsumme kaikkia jumalanpalveluksiin, erilaisiin kerhoihin ja toimintoihin.

Seurakuntaelämässä voit löytää oman paikkasi. Tarvitsemme vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Me voimme antaa ja saada. Kirkon toimintaan osallistuminen on hyvä keino tutustua ihmisiin ja esim. oppia suomen kieltä.

International Work in the Evangelical Lutheran parishes of Lappeenranta

Different languages and cultures meet in the local parishes. The local parishes do many kinds of work for example amongst the foreign students and immigrants. We invite all to join the Sunday services, various kinds of clubs and other activities.

You can find your own place in the life of a local parish. We need volunteers to plan and organize Sunday services and other events and activities with us. We can give and receive. Joining the life of a local parish is a good way to get to know people and for example learn Finnish.