Sydän köydestä

Perheneuvonta

Valtakatu 38, 4. krs, 53100 Lappeenranta

Ajanvaraus:
puhelimitse ma-to klo 11-12, puh. 040 312 6800 
sähköpostilla: lappeenranta.perheasiat@evl.fi

Tarjoamme ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Työntekijämme toimivat myös perheasioiden sovittelijoina (avioliittolaki 20-23 §) asiakkaan sitä pyytäessä.

Palvelumme on tarkoitettu Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien asukkaille. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Parisuhde- ja perhekriiseissä kannattaa lähteä neuvottelemaan! Monet suhdesolmut alkavat avautua puolueettoman ulkopuolisen kanssa keskustellessa. Perheneuvojillamme on monipuolinen koulutus ja kokemusta elämän mukanaan tuomien haasteiden käsittelyyn.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa parisuhteen kysymyksistä päästään keskustelemaan, sitä helpommin asiat lähtevät selkiytymään.

Neuvottelujen lisäksi perheneuvojat ohjaavat ryhmiä ja toimivat työnohjaajina. 
 

Tulostettava esite: Kirkon perheneuvonta Etelä-Karjalassa 2023

Kirkon perheneuvonta sydän

Perheneuvojat

Johtava perheneuvoja, tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot (www.tunnekeskeinenpariterapia.fi) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Perheneuvoja
Valtakatu 38, 3. krs
53100 Lappeenranta
Erityisnuorisotyönohjaaja, perheneuvoja
Seurakuntatyön erityispalvelut
käyntiosoite: Kirkkokatu 10A, posti: PL 45
53101 Lappeenranta