Uutislistaukseen

Perheen murros haastaa kirkkoa yhä syvällisemmin

Tutkijoiden mukaan perhe-elämä on käymässä läpi voimakasta murrosta Suomessa ja muualla Euroopassa. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden osuus Suomessa on kasvanut 1980-luvun alun 12 prosentista 21 prosenttiin vuonna 2015. Lapsiperheiden osuus on laskenut alle 40 prosenttiin, kun se 1970-luvulla oli lähes 60 prosenttia.
perhe_L.jpg

Pohjoismaissa noin 35–45 prosenttia lapsista tulee todennäköisesti kokemaan vanhempiensa eron ja elämään osan lapsuuttaan uusperheessä. Jo nyt suomalaislapsista hieman yli kymmenesosa asuu kahdessa kodissa, suunnilleen yhtä paljon molempien vanhempiensa luona. Kulttuurin muutoksesta kertoo sekin, että isien aktiivisuus ja sitoutuminen lastenhoitoon ja kasvatukseen on lisääntynyt.

Muutos näkyy myös arvoissa ja asenteissa. Kaikkialla Euroopassa lähes yhdeksän kymmenestä pitää perhettä erittäin tärkeänä eikä tässä ole tapahtunut 1980-luvun jälkeen juuri minkäänlaista muutosta. Sen sijaan muutos näkyy suvaitsevaisuuden lisääntymisenä omasta poikkeavien perhe-elämän muotojen suhteen.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisema artikkelikokoelma ”Perhe ja avioliitto muutoksessa” osoittaa biologisten, psykologisten, kulttuuristen, uskonnollisten ja taloudellisten tekijöiden vaikuttavan monella tavoin perhe-elämään ja yhteiskuntaan. Kirjassa perhettä ja avioliittoa lähestytään tutkimuksen, tilastojen ja perheiden kanssa tehtävän työn näkökulmasta. Eri alojen asiantuntijat kertovat, mikä on perhe tämän päivän Suomessa ja millaisia haasteita perheet ja parisuhteet kohtaavat. Samalla kirja kertoo myös haasteista, joita kirkko ja koko yhteiskunta joutuvat yhä useammin kohtaamaan erilaisten parisuhteiden ja perheiden kautta.

Artikkeleiden kirjoittajina on akateemisia asiantuntijoita usealta eri tieteenalalta, mm. perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen, käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila, oikeusneuvos Kirsti Kurki-Suonio sekä muita asiantuntijoita, kuten lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja perheneuvoja Jaana Lähteensuo.

Yhteiskunnissa tapahtuneet muutokset ovat haastaneet myös kirkot pohtimaan käsitystään avioliitosta. Artikkelikokoelman taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 2015 esittämä pyyntö tutkia avioliitto- ja perhekäsitysten yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja kirkollisia muutoksia. Kirkon tutkimuskeskus käynnisti tätä varten vuonna 2016 tutkimushankkeen. Lopputulos on tutkimusartikkeleista koostuva “Perhe ja avioliitto muutoksessa” -teos.

Kirjan tavoitteena ei ole ollut ottaa kantaa kirkon avioliittokäsitykseen, vaan tarjota analyysiä avioliitto- ja perhekäsityksistä sekä siitä toimintaympäristöstä, jossa kirkonkin avioliittokeskustelua käydään. Monipuolisten tutkimuksellisten puheenvuorojen kokoelmana kirja palvelee kirkollisia keskustelijoita ja laajempaa lukijakuntaa.

1.11.2017 12.53