Uutislistaukseen

Kirkolliskokouksen edustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet valittu

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitettiin 13.2.2024. Uusi toimikausi alkaa 1.5.2024.

Kuva:  Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Vaaleissa sovellettiin 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä. Hiippakuntavaltuustoon valittiin 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Kirkolliskokoukseen valittiin hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat on jaettu hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa (KL 5:1, KJ 4:9 ja 5:1).

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

Voit lukea Mikkelin hiippakunnan vaalitulokset klikkaamalla tätä linkkiä:
https://www.mikkelinhiippakunta.fi/ajankohtaista/vahvistamaton-vaalitulos/
 

21.2.2024 09.35