Uutislistaukseen

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia toimintaan

13.3.2020 15.47

Tiedote 13.3.2020

Lappeenrannan seurakunnat seuraavat aktiivisesti valtioneuvoston, terveydenhuollon viranomaisten sekä kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeistusta Suomen koronavirustilanteeseen liittyen.

Valtioneuvosto on antanut 12.3.2020 ohjeet koronavirusepidemian torjuntaan https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi. Näiden ohjeiden noudattamisen lisäksi kirkkohallitus on 12.3.2020 antanut omat suosituksensa hiippakunnille ja seurakunnille. Mikkelin tuomiokapituli on myös antanut omat ohjeistuksensa 13.3.2020 asiaa koskien.

Koska Lappeenrannan seurakunnat haluaa noudattaa suosituksia sekä ehkäistä virustartuntojen leviämistä, on se päätynyt suosittamaan, että kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta, luovutaan kevään ajaksi (toukokuun loppuun saakka). Lakisääteisiä tehtäviä ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä sielunhoito ja välttämätön hallinto.

Näin ollen leirit, kerhot ja säännöllinen viikkotoiminta jää tauolle ja tapahtumat siirretään mahdollisuuksien mukaan myöhemmäksi. Uusista mahdollisista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin. Seurakuntien suurin ponnistus, pääsiäisen Ristin tie - Via Crucis on siirretty keväälle 2021.

Jumalanpalvelukset pidetään, mutta niissä kävijöitä kehotetaan noudattamaan yleisiä hygieniaohjeistuksia ja pitämään riittävää välimatkaa muihin. Ehtoollisjumalanpalveluksia saatetaan muuttaa sanajumalanpalveluksiksi. Tästä päättävät kukin seurakunta itsenäisesti.

Hautaustoimi ja muut kirkolliset toimitukset hoidetaan normaalisti hygienia- ja toimenpidesuositukset huomioon ottaen. Suurten toimitusten yhteydessä suositellaan riittävän suuren tilan varaamista tai toimituksen pitämistä ulkona (esim. hautaan siunaaminen).

Lähetysmyymälämme Toivon Ikkuna Maailmalle Valtakatu 32:ssa pidetään avoinna normaalisti. Myös seurakuntien palvelupiste on avoinna.

Seurakunnat pyrkivät huomioimaan sielunhoidollisen ja muun avun tarpeen ja kehittävät vaihtoehtoisia yhteydenottotapoja. Seurakunnan toiminnassa tullaan suosimaan asioimista joko puhelimitse tai sähköisiä välineitä ja palveluja käyttäen. Seuraa verkkosivujamme ja muita viestintäkanaviamme.

Seurakunnat rohkaisevatkin seurakuntalaisia keskinäiseen huolenpitoon ja huomioimiseen.

Henkilöstö uuden toimintatavan edessä

Seurakunnan henkilöstöä kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista sekä kokoustamista. Kokouksissa ja tapaamisissa tullaan hyödyntämään erilaisia sähköisiä välineitä ja etäyhteyksiä. Henkilöstöä on kehotettu työskentelemään etätöissä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Seurakuntien toiminta nojaa vahvasti ihmisten kohtaamiseen. Perinteisesti sitä on tehty kerhoissa, viikkotoiminnassa ja kasvokkain. Nyt toimintaa suunnataan väliaikaisesti sähköisten välineiden ja puhelimen kautta tehtäväksi. Uudet teknologiat kuitenkin mahdollistavat uusia avauksia. Esimerkiksi verkkokirkko-yhteydet ovat viimeistelyn alla. Kirkolla on yhteisiä verkkopalveluja, kuten www.evl.fi/verkkokirkko  sekä www.kirkonkeskusteluapua.fi. Lappeenrannan seurakuntien henkilöstö on tavoitettavissa puhelimitse tai sähköisesti. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme www.lappeenrannanseurakunnat.fi