Asuntojen rakennuttaminen ja vuokraaminen ei ole kulutonta

18.9.2023

Koulukatu 10 sisävisualisointi asunnosta.

Sosiaalisessa mediassa kirjoitetaan paljon Koulukatu 10 korkeista vuokrista. Sosiaalisessa mediassa on hankala riittävästi taustoittaa hinnoittelun muodostamisesta, joten yritän avata asiaa näin blogimuodossa.

Seurakuntayhtymälle rakennuttaminen oli taloudellinen sijoitus. Sijoitetulle määrärahalle tulee saada jonkinlaista korkoa, jotta rakennuttaminen olisi pidemmällä ajanjaksolla järkevää, eikä tappiota tuottavaa toimintaa.

Koska seurakuntayhtymän hallinto on hyvin byrokraattista, päätettiin rakennushankkeelle perustaa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö helpottamaan rakennuttamista. Kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan omistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä laskuttaa asunnoista vuokran ja vastaavasti maksaa yhtiövastikkeen jokaisesta asunnosta. Näiden summien erotus on siis mahdollinen rakennuksen tuotto.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön hallituksen tehtävä on vain rakennuksen rakennuttaminen ja sen valmistuttua kiinteistön kunnon ylläpitäminen. Ennen rakentamisen alkamista vanha seurakuntakeskus piti purkaa alta pois. Purkamiskustannukset olivat noin 1,5 miljoonaa euroa.

Jotta muodostettu kiinteistöosakeyhtiö pystyi ryhtymään rakennuttamaan taloa tyhjälle tontille, siirrettiin tontti apporttina (apportti tarkoittaa muunlaista kuin rahallista sijoitusta yhtiöön eli tavaraa tai muuta omaisuutta, josta voi olla yhtiölle taloudellista hyötyä) perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle. Apportin arvo (siis tontin arvo) oli 1,35 milj. euroa.

Näiden kustannusten jälkeen päästiin varsinaiseen rakennuttamisprojektiin. Tätä kirjoitusta tehdessä rakennusurakka on tullut maksamaan 11,5 milj. euroa. Rakennuttamisen kokonaissumman arvioidaan olevan noin 12,2 milj. euroa.

Seurakuntayhtymä on rahoittanut rakennuttamista sijoittamalla SVOP (sijoitettu vapaa oma pääoma) rahastoon aluksi 5 milj. euroa ja lokakuussa yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen mahdollisesta 300.000 euron lisärahoituksesta. Tämän lisäksi suoraa pankkilainaa on rakennuttamiseen otettu 7 milj. euroa. Lainaa neuvoteltaessa korot olivat merkittävästi alempana kuin lainaa nostettaessa.

Jos rakennuksen purkukustannuksia ei oteta rakennuskustannuksiin huomioon, koska se olisi pitänyt purkaa joka tapauksessa, varsinaisen rakentamisen kustannukset tulevat olemaan 13,5 milj. euroa. Tästä seurakuntayhtymän osuus on 6,5 milj. euroa ja pankkilaina 7 milj. euroa.

Rakennuksen kuukausittaiset ylläpitokustannukset ovat 9.500 euroa ja arvioidut lainan lyhennys ja korkokulut sekä lainanlyhennykset 43.800 euroa kuukaudessa. Kuukausikulut kiinteistöllä ovat siis 53.300 euroa.

Jotta kiinteistön kustannukset saadaan katettua, tulee vuokrista saatava tulo olla kuukausittain vähintään tuon 53.300 euroa. Kun rakennuksen vuokrattavat neliöt ovat 2871 m², muodostuu keskimääräiseksi neliöhinnaksi 18,60 euroa. Tässä neliöhinnassa ei ole huomioitu vielä SVOP rahastoinnin takaisinmaksua seurakuntayhtymälle.

Vaikka vuokrahinnat vaikuttavat korkeilta, ottaa seurakuntayhtymä siis käytännössä vuokraa sen verran, että rakennuksen ylläpitokustannukset tulevat katettua. Alhaisemmalla vuokratasolla talon kustannuksia ei saisi katettua, vaan vuokraustoiminta olisi tappiollista. Tällöin talon rakennuttamisen perusajatus, eli seurakuntien toiminnan turvaaminen pitkällä aikavälillä, ei toteutuisi.

Kari Virtanen
talousjohtaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymä
p. 040 3126 200

Kirjoittajat