Luottamus

31.1.2024, Marko Luokkala

Rakennusnosturin rakennus käynnissä. Korkealla nosturin huipulla seisoo mies kasaamassa nosturia.

Jotta voimme luottaa toiseen ihmiseen, ihmisen tulee osoittautua luottamuksen arvoiseksi. Saatamme syyttää itseämme tai jopa Jumalaa epäonnistumisista ja tapahtumien kulusta. Kun on tullut omista suunnitelmista poikkeava tilanne, voi mieleen nousta monenlaisia kysymyksiä. Miksi Jumala sallii minulle tämän?

Millaiseen ihmiseen on helppo luottaa? Mitkä asiat lisäävät luottamusta? Mitkä vähentävät? Jotta voimme luottaa toiseen ihmiseen, ihmisen tulee osoittautua luottamuksen arvoiseksi. Luotan, ettei tämä ihminen petä tai aiheuta pettymystä minulle. Itseluottamus taas tarkoittaa luottamusta omaan itseensä. Uskon, että suoriudun ja selviydyn hyvin siitä mihin ryhdyn.

Ihmisten välinen luottamus on siis tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa vaan tarkoittaa pelkästään hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny. Luottamuksen avulla tunnemme yhteenkuuluvuutta toistemme kanssa. Elämästä tulee ennakoitavaa ja sujuvampaa. Luotettava ihminen on tukena myös silloin, kun elämä koettelee jollakin erityisellä tavalla.
Luottamus tulevaisuuteen saattaa välillä kärsiä, jos elämä ei menekään niin kuin olemme ajatelleet. Tulee pettymyksiä ja surua, kun asiat eivät suju. Saatamme syyttää itseämme tai jopa Jumalaa epäonnistumisista ja tapahtumien kulusta. Kun on tullut omista suunnitelmista poikkeava tilanne, voi mieleen nousta monenlaisia kysymyksiä. Miksi Jumala sallii minulle tämän?

Jobin kirjassa kuvataan kärsimyksen ongelmaa. Kirjassa kuvataan, kuinka Jumala antoi Saatanan koetella Jobia (Job. 1:10–12). Job menetti aluksi perheensä ja omaisuutensa, mutta Jumala antoi hänelle voimia uskomiseen. Jobin sanat ”Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!” (Job. 1:21) tuntuvat käsittämättömiltä kaiken kärsimyksen keskellä.

Jumala salli Jobia kiusattavan myös sairauksilla, mutta sanoi Saatanalle, että Jobin henkeä ei saa kuitenkaan viedä (Job 2:6). Saatana aiheutti Jobille märkiviä paiseita. Jobin oli tukala olla ja hän raapi itseään ruukunpalalla. Silloin hänen vaimonsa sanoi: ”Vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumala ja kuole pois!” Job vastasi: ”Hullun puhetta, vaimo. Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha.” Sielunvihollinen yritti Jobin vaimon kautta kylvää epäilyksiä Jobiin. Jumala antoi kuitenkin Jobille rohkeutta ja voimaa luottaa vaikean ajan keskellä. Job ei menettänyt uskoaan Jumalaan, vaikka kaikki maallinen vietiin häneltä. Jobin kertomus on esimerkkinä myös meille tämän ajan ihmisille. Kertomus antaa lohdutuksen vaikeiden aikojen keskelle.

Me emme aina ymmärrä Kaikkivaltiaan Jumalan teitä. Hänen ajatuksensa ovat meidän ajatustemme yläpuolella (Jes 55:8–9). Saamme luottaa siihen, että Hänen suunnitelmansa ovat meitä kohtaan hyvät. Jumala haluaa kutsua Pyhän Henkensä kautta valtakuntaansa kaikki luomansa ihmiset.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Jumala suuressa armossaan lahjoittaa uskon lahjan. Kristuksen sovitustyöhön uskomalla saamme luottaa, että syntimme ovat anteeksi annettu. Tämä lupaa meille ikuista elämää taivaan kodissa, jonne Jumala meidät lopulta johdattaa.