Elämän sanat

13.11.2023, Maria Repo

Raamattu ja kirkas pyhä valo hehkuu taustalla

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo." (Joh.1:1-4)

Jumala pystyy luomaan asioita tyhjästä, sanallaan. Hän ei tarvitse avukseen ihmisten teorioita. Hän on ainoa, joka pystyy saamaan aikaan elämää. Hän on elämän lähde.

Syntiin langenneelle, kuolemaa kohti kulkevalle ihmiskunnalle löytyy Raamatusta toivon sanat, elämän sanat, sillä koko Raamatun läpi kulkee punaisena lankana, Raamatun ideana, Jumalan valmistama pelastussuunnitelma. Me näemme sen toteutumisen Jeesuksessa, Vapahtajassa. Tekstin alussa mainittu Sana tarkoittaa Jeesusta. Hän oli mukana jo maailman luomisessa. Hän on se, johon uskomalla tulemme osallisiksi Jumalan tarjoamasta pelastuksesta.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."(Joh.3:16) Oletko sinä löytänyt henkilökohtaisen suhteen Jeesuksen, syntien anteeksiantajan kanssa? Hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa toi voiton kuoleman vallasta. Hän avasi tien taivaaseen. Siksi hän itse on elämän Sana. Raamattu sanoo: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut." Muuta mahdollisuutta taivaaseen pääsyyn ei olekaan.

Raamatun sana muuttuu eläväksi ja koskettavaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jumala puhuttelee sitä, joka pysähtyy kuuntelemaan. Se vaikuttaa sydämeen. Sana kehottaa, varoittaa, ohjaa oikeaan suuntaan, antaa synninpäästön, rauhan, vapauden. Sana lupaa turvaa ja huolenpitoa ja parantaa. Kaikki tämä on meidän elämämme puolella. Jumala ei ole tuhoaja vaan rakentaja, elämän ylläpitäjä, siunaaja.

Meidänkin tehtävämme kristittyinä on siunata eikä kirota. Toivottaa ja rukoilla kaikkea hyvää niin täällä maan päällä kuin aina ikuiseen elämään saakka. 
Voimme rukoilla: Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi ja siunaisi sekä lähellä että kaukana olevia. Että voisin olla jakamassa elämän sanoja ja sitä elämän Sanaa, joka tuo ikuisen pelastuksen. 

Pietari sanoi: "Herra, kenen muun luokse me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat." Tästä on tehty laulu: "Sinulla on sanat elämän, kuka voisi antaa enemmän?" Vastaus kuuluu: "Ei kukaan!" Sanat, jotka tulevat Jumalan suusta, antavat meille elämän. Ne ovat niin ihania, niin hoitavia, niin rakkaita! Jumalalla on aina vastaanotto auki. Jeesus rohkaisee tulemaan Jumalan eteen sanoen: "Isä meidän" tai "Rakas Taivaan Isä".

Sen tähden:
"Tulkaa, laulakaamme iloiten Herralle, kohottakaamme riemuhuuto pelastuksemme kalliolle! Käykäämme hänen kasvojensa eteen kiittäen, laulakaamme hänelle riemulauluja, sillä Herra on suuri Jumala, kaikkia muita jumalia suurempi kuningas. Tulkaa, palvokaamme häntä, kumartukaamme ja polvistukaamme Herran, Luojamme eteen!" Ps.95:1-3,6

(Tekstissä käytetty Raamattu kansalle- käännöstä)