Tutustumista Raamatun käännöksiin

6.11.2023, Jaana Pussinen

Raamatun lukemista. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio.

Raamatun tekstien tutkiminen erilaisina käännöksinä luo uusia merkityksiä.

Jumalan sanan äärelle pysähtyminen on tärkeää. Toiset ovat oppineet tekemään Raamatun lukemisesta arjen hyvän tavan, toisille Sanan äärelle pysähtyminen tulee luonnostaan messuun osallistumiseen kautta tai kuuntelemalla hartausohjelmia. Raamatun sanaan kytkeytyy hengellisyys ja uskomme ydin, mutta Raamatun kertomuksia on hyvä oppia tuntemaan ihan yleissivistyksenkin kannalta jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Oman ja toisen uskonnon ja pyhän tunteminen lisää tiedon lisäksi myös kykyä kunnioittaa sitä, mikä on toiselle pyhää ja tärkeää.

Lauritsalan seurakunnassa olemme syksyn aikana tutustuneet Agricola-ryhmässä Raamatun kirjoituksiin ihan kirjoitettuina teksteinä. Ryhmän tarkoituksena on ollut tutustua vapaaehtoisemme johdolla Mikael Agricolaan, joka on vuonna 1548 kääntänyt ensimmäisen suomenkielisen Uuden testamentin kehittäen samalla suomen kirjakielen. Samalla olemme tutustuneet yleisellä tasolla raamatunkäännöstyöhön ja tutkailleet itsekin erilaisia raamatunkäännöksiä.

Mielenkiintoisella tavalla Raamatun tekstien tutkiminen teksteinä ja erilaisina käännöksinä on tuonut myös hengellistä sisältöä eri raamatunkohtiin. Raamatunkääntäjien käyttämät lauserakenteet ja sanat voivat luoda sisimpäämme tärkeitä merkityksiä, jotka lähtevät elämään uskonelämässämme aivan uudella tavalla. Millaisia merkityseroja mahdat itse löytää seuraavasta raamatunlauseesta (Room. 5:10), joka on kirjoitettuna alle eri vuosien raamatunkäännösten mukaan? Minkä vuoden käännös tuntuu sinusta itsestäsi helpoimmalta ymmärtää? Luovatko käytetyt sanat tai niiden aikamuodot sinulle erilaisia käsityksiä tai merkityksiä pelastuksesta tai sovituksesta?

Uusi testamentti vuoden 1938 käännöksen mukaan

”Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut.”

Uusi testamentti vuoden 1992 käännöksen mukaan

”Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.”

Uusi testamentti vuoden 2020 käännöksen mukaan

”Jumalan Pojan kuolemahan loi sovinnon Jumalan ja meidän, hänen vihollistensa, välille. Aivan varmasti Jumalan Pojan elämä pelastaa meidät nyt, kun sovinto on tehty.”

 

Rukoilemme: ”Pyhä Jumala. Kiitos Poikasi pelastavasta työstä. Kiitos Raamatusta ja evankeliumin ilosanomasta, jota saamme viedä eteenpäin jokaisena uutena päivänä. Auta meitä julistamaan pelastusta selkeästi yhä uusille sukupolville kielellä, jota heidän on helppo ymmärtää ja sanoilla, johon heidän on helppo uskossa tarttua. Aamen.”

 

Tervetuloa tutustumaan nykyaikaiseen raamatunkäännöstyöhön tiistaina 7.11. klo 17.30 Lauritsalan seurakuntakodille. 

Millaista on Raamatun kääntäminen tänä päivänä? Miten ja miksi Raamattua käännetään suomeksi 2020-luvulla? Millaisia kysymyksiä käännöstyössä pohditaan suomen kielen näkökulmasta?


Tiistaina 7.11. Lauritsalan seurakunnan vieraana on suomen kielen professori Hanna Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta. Lappalainen kertoo omista kokemuksistaan vuonna 2020 valmistuneen Uuden testamentin (UT2020) ja tekeillä olevan Vanhan testamentin (VT2028) käännöshankkeiden ohjausryhmän jäsenenä. Tapaamisessa esitellään myös näytteitä keväällä 2024 valmistuvasta psalmikäännöksestä. Tapaamisessa on tilaisuus esittää kysymyksiä ja keskustella esimerkiksi UT2020-käännöksestä.