Toiminta- ja taloussuunnitelma 

Tästä voit tutustua toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020-2022.

Seurakuntatalouksissa laaditaan vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Myös Lappeenrannan seurakuntayhtymässä suunnitelmakausi on kolme vuotta.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että seurakuntien edellytykset hoitaa tehtäviään turvataan.