Kastepäivään voi tuoda kastettavaksi pienen tai isomman lapsen tai lapsia. Jokainen kaste on oma tilaisuutensa, ja kellonajan voi sopia haluamalleen kellonlyömälle. Kastepaikkoina ovat kirkkosali ja seurakuntakeskuksen takkahuone. Seurakunnat tarjoavat kakkukahvit kaikille kastepäivään osallistuville.

Kastepäivämme on tarkoitettu kaikille 0-14-vuotiaille, joita ei ole aiemmin kastettu. Alle 12-vuotiaan kastettavan huoltajista vähintään toisen on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja kastamista varten tarvitaan molempien huoltajien kirjallinen suostumus. 12–14-vuotias voi puolestaan tulla kastetuksi ja liittyä kirkon jäseneksi, vaikkei kumpikaan vanhemmista tai huoltajista kuulu kirkkoon. Tällöin kastetta varten tarvitaan kuitenkin sekä liittyjän että huoltajien yksimielisyys sekä suostumukset kasteelle. Kastettava tarvitsee vähintään kaksi ev.lut. kirkkoon kuuluvaa, konfirmoitua kummia. Jos kummien löytäminen on hankalaa, voi ottaa yhteyttä seurakuntaan poikkeustilanteissa yksikin kummi riittää.

Kastepäivänä haluamme tarjota helpon ja juhlavan tavan liittää lapsi seurakunnan yhteyteen ja Jumalan perheväkeen. 

Yhteyshenkilöt seurakunnittain
Lappeenranta: pastori Reetta Karjalainen 040 3126 307 reetta.karjalainen@evl.fi
Lappee: pastori Jaakko Ranta 040 3126 604 jaakko.ranta@evl.fi
Lauritsala: pastori Jaana Pussinen 040 3126 402 jaana.pussinen@evl.fi
Sammonlahti: pastori Maarit Hirvi 040 3126 502 maarit.hirvi@evl.fi
Joutseno: pastori Aki Lasonen 040 3126 704 aki.lasonen@evl.fi