LAHJOITA MULLE HUOMINEN

Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Poikkeuksellisissa oloissa monen nuoren kokema hätä, ahdistus ja yksinäisyys jäivät maskin taakse piiloon. Ongelmat näkyvät nyt masennuksena, uupumuksena ja toivottomuutena.
      Pandemia pysäytti koulunkäynnin lähes kokonaan kehittyvissä maissa, joissa koulutus on kriittisen tärkeää myös lapsiavioliiton tai liian varhaisen työnteon välttämiseksi. Kriisialueilla kamppaillaan lisäksi riittävän juomaveden ja ravinnon saamiseksi.

Ei jätetä nuoria yksin

Ongelmat ovat erilaisia Suomessa ja maailmalla, mutta hätä on yhteinen. Nuoret tarvitsevat aikuisten turvaa, apua ja välittämistä sekä luottamusta tulevaisuuteen.
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen olet rakentamassa tulevaisuutta ja toivoa yksinäisille, kiusatuille ja eri tavoin oirehtiville lapsille ja nuorille.
     Yli 70 vuotta hädänalaisia auttaneen Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja keräyksen esimiespiispana Mari Leppänen.

Lahjoita lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen

Lahjoituksesi avulla lisätään lasten ja nuorten elämään turvallisia aikuisia sekä mielen hyvinvointia edistävää tekemistä ja turvaverkkoa Suomessa. Kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa ja kriisialueilla käynnistetään ja toteutetaan hätäapua Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston työn kautta. 
Lahjoituksestasi jää 20 prosenttia kirkon ennaltaehkäisevään ja jalkautuvaan nuorisotyöhön Lappeenrannassa.

Voit lahjoittaa Lappeenrannan seurakuntien kautta eri tavoin. Keräysaika on koko vuosi 2022.

Tilisiirrolla keräyksen valtakunnallisille tileille:
· Nordea FI16 2089 1800 0067 75
· OP FI14 5000 0120 2362 28
· Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Saaja: Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

Seurakuntakohtaiset viitteet tilisiirrolla lahjoitettaessa:
· Joutseno 304162
· Lappee 304272
· Lappeenranta 304285
· Lauritsala 304298
· Sammonlahti 304515

Lahjoita MobilePaylla: 
· Joutseno 25930
· Lappee 70631
· Lappeenranta 35055
· Lauritsala 13897
· Sammonlahti 61016

Nettilahjoituslinkit seurakunnittain:

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Lahjoittaa voi koko vuoden 2022.

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

#lahjoitamullehuominen #yhteisvastuu2022 @yhteisvastuu

Lisätietoja keräyksestäLinkki avautuu uudessa välilehdessä