Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta

SUOMESSA


Yhteisvastuu haastaa suomalaisia pohtimaan nuorten oikeutta koulutukseen. Onko kaikilla samat mahdollisuudet kouluttautua toivomaansa ammattiin?  Mitä tapahtuu, jos nuoret jäävät koulutuksen ulkopuolelle?

Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Noin joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä, mikä tarkoittaa noin 110 000 lasta. Taustalla on riittämätön ja alhainen perusturvan taso, mikä ei riitä kattamaan arjen tavanomaisia menoja. Sosiaalietuuksien leikkaukset ja jäädytykset ovat heikentäneet vähävaraisten lapsiperheiden asemaa. Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia.

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla opiskeluvälineiden hankinnassa.

 

KATASTROFIALUEILLA

Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen, kun he ovat joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja ja konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy. Myös muuttuneet ilmasto-olosuhteet vaikeuttavat ruoantuotantoa, karjanhoitoa sekä lasten ja nuorten koulunkäyntiä, kun perheet joutuvat muuttamaan veden ja tuoreen laidunmaan perässä. 

Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle. Etenkin hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen.

Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja.

Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon diakoniarahasto (20% keräystuotosta) ja paikallisseurakuntien diakoniatyö (20% keräystuotosta).

Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 3.2.2019. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja keräyksen esimiehenä Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.

Lisätietoja saat Yhteisvastuun sivuilta.

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen: