Virkatodistuspyyntö

Täytä virkatodistuspyyntö ja lähetä se meille.

Virkatodistusten uudet tarkistetut maksut tulevat voimaan 1.5.2017. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirk-
kohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän mak-
sun määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2017. Kirkonkirjojen tietojen luo-
vuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä mak-
sua.  

 

Hintatiedot