Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein, seuraavan kerran 20.11. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11., eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

Kuva: Vantaan seurakunnat.

Koska seurakunnat kuuluvat Lappeenrannassa seurakuntayhtymään, pidetään kahdet vaalit. Niissä valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää, sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja tulevaisuuteen. He tekevät seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöiden joukosta valitaan kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat.

Ehdokkaaksi pyrkivän henkilön tulee olla seurakunnan jäsen viimeistään silloin, kun ehdokasasettelu päättyy, eli 15.9.2022. Voidakseen asettua ehdolla tämän tulee täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 20.11.2022.

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää. 14,4 % äänioikeutetuista suomalaisista äänesti vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. Aktiivisimmin äänestettiin Lapuan hiippakuntaan kuuluvassa Kinnulan seurakunnassa, jossa äänestysprosentti oli 48,1.

Seurakuntavaalien kampanjan pohjana on kirkon Ovet auki -strategia. Tämän mukaan kirkon tulee kutsua kaikki sisään. 

• Lue kirkkoherra Hannu Haikosen blogikirjoitus seurakuntavaaleista. 
• Vaalitietoa tarjoava seurakuntavaalit.fi-sivusto aukeaa maaliskuussa.
• Lue lisää seurakuntien päätöksenteosta.

17.2.2022 11.04