Uutislistaukseen

Koronavuosi toi Lappeenrannan seurakuntayhtymälle ylijäämäisen tuloksen

Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tuli jo toisena vuonna peräkkäin ylijäämäinen tilinpäätös. Koronan aiheuttama toiminnan supistaminen yhtenä suurena syynä.

Säästöpossu.

Edellinen tilinpäätös vuodelta 2019 päätyi 1,9 milj. euron ylijäämäiseen tulokseen useiden vuosien alijäämäisten tilinpäätösten jälkeen. Vuoden 2019 hyvä tulos oli pitkälti onnistuneiden tontti- ja kiinteistömyyntien aikaansaamaa, veronkorotuksen lisäksi. Vuodelle 2020 ei tehty leikkauksia talousarvioon hyvän tuloksen vuoksi. Myös kirkollisveroprosentti pidettiin entisellään. 

Työmuodot säästivät toimintamenoissaan, viestinnän työala poikkeuksena
Talousarvioon vuodelle 2020 tehtiin ns. 0 budjettina, jossa leikkauksia ei tehty, mutta käytännössä palkkojen korotukset pienensivät talousarviomäärärahoja. Talousarvion hyväksymisen jälkeen koko vuoden suunnitelmat menivät uusiksi, kun korona-virusepidemian aiheuttamat toiminnan leikkaukset tulivat voimaan. Tämä normaalitoimintojen alasajo ja toiminnan muuttuminen enemmänkin avustuspainotteiseksi säästi kuluja niin, ettei muille kuin viestinnän kustannuspaikalle tullut ylityksiä.

Viestinnän määrärahan ylitys oli jo ennen tilinpäätöksen valmistumista tiedossa ja yhteinen kirkkovaltuusto myönsikin sille lisämäärärahan 25.000 euroa. Tämä ei kuitenkaan täysin riittänyt, vaan kaiken kaikkiaan viestinnän kustannuspaikalle ylitystä kertyi lisämäärärahan jälkeen hieman yli 4.000 euroa.  Viestintäpäällikkö Eija Fabritiuksen mukaan ylitystä aiheuttivat muuttuneen toiminnan, diakonisen avustustoiminnan ja palvelevan puhelimen ilmoitus- ja mainostuskulut, ylimääräisen Seurakuntatervehdys-lehden painaminen, henkilöstön viestintäkoulutukset sekä uusien viestintäalustojen ja -välineiden hankinta.
– Keskitimme poikkeustilanteen vuoksi aiemmin hajautetut kustannukset nyt yhteen paikkaan käsittelyn nopeuttamiseksi, mikä omalta osaltaan vaikutti ylityksen muodostumiseen, toteaa Fabritius.
– Toiminta painottui koronaepidemian myötä erilaisiin viestintäkanaviin ja viestintään sinänsä, joten kustannusten painotuskaan ei ollut yllätys.

Yhteinen kirkkoneuvosto oli varautunut laittamaan testamenttivaroja diakonisen avun antamiseen. Valtio kuitenkin myönsi seurakunnille avustusta, joka oli määrätty käytettäväksi diakoniseen apuun. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä tarkoitti reilun 58.000 euron lisämäärärahaa avustustoimintaan. Tarvetta avustamiseen on ollut.
– Tämän lisäksi olemme vuoden aikana avustaneet noin 74.000 eurolla talousarviomäärärahoista, sanoo talousjohtaja Kari Virtanen. Tulosta kohensi myös kirkkohallituksen seurakunnille koronaepidemian vuoksi myöntämä verotulojen täydennysavustus. 

Toiminnan rajoitusten vuoksi kuluneena vuonna toimintatuotot tipahtivat edellisvuodesta noin 800.000 euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei esim. leirimaksuja tullut lainkaan kaikkien leirien peruunnuttua. Tämän vaikutus tuloihin oli –227.000 euroa. Tämän lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset tulot tipahtivat –548.000 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui lopulta +1.236.217,47 euroa
Toimintakulut tipahtivat toimintojen alasajon vuoksi edellisvuodesta 383.000 euroa. Suurin säästö aiheutui kuitenkin palkkakustannuksista –261.000 euroa. – Säästö johtuu suurelta osin siitä, ettei sijaisia palkattu, kertoo Virtanen. Hän toteaa henkilöstömenojen olleen edelleen suurin kustannuserä, kaikista toimintakuluista palkkojen osuus sivukuluineen oli 58,9 %.

Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) heikentyi edellisvuodesta ja se oli noin 400.000 euroa heikompi. Toimintakate oli - 9.772.966,129 euroa. Verotulot (mukana valtion tuki) olivat 13.314.403,33 euroa, joka oli lähes sama kuin edellisvuotena. 

•    Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 2.139.752,89 euroa.  
•    Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat -11.913.452,24 euroa. 
•    Sijoitustoiminnan nettotuotto oli viime vuonna +119.419,60 euroa.  
•    Verotuskulut kasvoivat 7.068,92 euroa ja olivat –197.226,06 euroa. 
•    Kirkon rahastomaksut olivat -1.099.275,00 euroa. 
•    Kassavarat kasvoivat kuluneena vuotena 2.091.702,68 euroa. 

Kiinteistöjä korjattiin ja uudisrakentamisesta päätettiin
Vuoden 2020 aikana tehtiin useita mittavia korjaustoimia ja investointeja. Joutsenon hautausmaan talli- ja sosiaalitilojen piha-alueiden rakentamiseen meni 50.344,80 euroa, Ristikankaan kappelin urkujen uusiminen maksoi 38.767,00 euroa sekä kiinteistöjen ruokasalien kalusteiden uusimiseen kului 32.146,16 euroa. 

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin Koulukatu 10 rakennuttamista. Tähän mennessä kuluja siitä on syntynyt purku-uran valmistelusta 8.071,16 euroa. Lisäksi tontin kaavoituksesta maksettiin kaupungille 287.616,00 euroa.
– Tarkoitus on saada Koulukadulle kiinteistö, joka tuottaa tulevaisuudessa vuokratuloja, perustelee Virtanen.

Lisäksi Lepoharjun hautausmaan yhteyteen ostettiin lisämaata noin 7.500 m2 hintaan 12.000 euroa.

Tilinpäätös seuraavaksi yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.3. hyväksyä Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 19.5.

Lisätiedot:
Talousjohtaja Kari Virtanen
040 3126200
kari.virtanen@evl.fi

1.4.2021 10.57