Uutislistaukseen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ympäristödiplomityö loppusuoralla

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmä on auditoitu kirkon ympäristödiplomia varten.
luonto pienoiskoossa kastepisarassa

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myönsi keväällä 2018 stipendirahoituksen kirkon ympäristödiplomin hakemiseen tarvittavan valmistelutyön tekemiseen. Valmistelutyötä jatkettiin talon omana työnä ja ympäristöjärjestelmä auditoitiin 16.4.2019.

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi ja on sitoutunut käyttämään ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisin auditoinnein neljän vuoden välein. Ympäristödiplomijärjestelmä on perustettu vuonna 2001 ja auditoituja seurakuntia ja seurakuntayhtymiä on Suomessa jo 101 seurakunnalla.

Ympäristöjärjestelmän avulla pyritään tehostamaan seurakunnan hallintoa ja toimintaa sekä luomaan taloudellisesti kestävää arkea. Ympäristöjärjestelmän ja -diplomin avulla ympäristövaikutukset tunnistetaan paremmin seurakunta ja -yhtymä voivat toimia ympäristövastuullisesti, ja siten toteuttaa luterilaista perinnettä luonnon vaalimisesta. Seurakunnille on tärkeää osallistua ympäristökasvatustyöhön.

Ympäristödiplomin taustatyötä teki ympäristötekniikan yo Miina Lapila Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Hän kertoi keväällä 2018 projektin kiinnostavan erityisesti siitä syystä, että ympäristötyö on suoraan käytäntöön vaikuttavaa työtä. Ympäristöasiat kietoutuvat ja vaikuttavat kaikkeen toimintaan, joten kartoituksessa selvitettiin käytännön toimia laajasti.

Talousjohtaja Kari Virtanen pitää Lapilan tekemää työtä erittäin hyvänä perustana nyt auditoidulle ympäristöjärjestelmälle.

  • Olemme jo tähän saakkakin toimineet ympäristödiplomin arvoisesti monessa kohden, mutta tämän kartoituksen ja diplomin hakemisen myötä tämä työ on tehty näkyväksi. Samalla on saatu selviä säästöjä, jotka ovat jo nyt havaittavissa, sanoo Virtanen.

Ympäristödiplomin hakua varten selvitettiin toimintaa laajasti keittiötoiminnasta kiinteistönhuoltoon, hautausmaihin, toimistoihin ja erilaisiin työmuotoihin ja toimintaan saakka. Myös seurakuntayhtymän maaomaisuutta ja niiden hoitamista tarkasteltiin. Ympäristöjärjestelmä kattaa laajasti koko toiminnan ja sen sisälle kuuluvat myös rakennusten ja muistomerkkien suojeluohjelmat.

  • Diplomin hakemisella pyrimme kiinnittämään henkilöstön huomiota työskentelytapoihin. Seurakuntien työntekijät suhtautuvat luonnon suojelemiseen lähtökohtaisesti myönteisesti, joten uskon, että käytännöt ja kehittämisideat tullaan ottamaan hyvin vastaan, sanoo Virtanen.

  • Ympäristötyö tullaan integroimaan normaaliin työhön ja päivitetään kuten muutkin toimintaohjeet, painottaa kirkkoherra Juha Eklund. – Tavoitteena on, että ympäristön huomioiminen on automaattista, jokaisen työhön liittyvä asia.

Ympäristödiplomin hakeminen on seurakunnille vapaaehtoista. Lappeenrannan seurakuntayhtymä näkee ympäristöjärjestelmän käyttöönoton ja ympäristödiplomin hakemisen myös linkkinä Lappeenrannan kaupungin tekemälle ekologiselle työlle ja green reality -linjaukselle.

  • Pyrimme edistämään kokonaisvaltaisesti vihreitä arvoja ja ekologista toimintatapaa seurakuntayhtymässä, aivan kuten Lappeenrannan kaupunki on linjannut oman toimintansa osalta. Tämä koskee paitsi toimintaa, myös rakentamista ja maaomaisuuden hoitoa, korostaa Virtanen.

Ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus auditoinnin ja kirjallisten dokumenttien perusteella. Lappeenrannan seurakuntayhtymän osalta hakemus on käsiteltävänä, tuloksia odotetaan kevään tai kesän 2019 aikana.

Ympäristödiplomityö on lähtenyt luottamushenkilöistä. Ympäristötyöryhmään kuuluvat luottamushenkilöistä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen ja entinen yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, nykyinen vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen. Seurakuntayhtymän ympäristötyötä tehdään jatkossakin vahvasti yhteistyössä luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän käytännön ohjeet ja selvityksen tulokset sekä ympäristöohjelma vuosille 2019-2023 löytyvät verkkosivuiltamme: www.lappeenrannanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/ymparistodiplomi

Verkkosivulta löydät jatkossa kaikki Lappeenrannan seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmään liittyvän materiaalin. Päivitämme sivustoa jatkuvasti.

Lisätietoja:

Ympäristökasvatusvastaava, kirkkoherra Juha Eklund, p. 040 3126 500

Ympäristövastaava, talousjohtaja Kari Virtanen, p. 040 3126 200

26.4.2019 09.57