Uutislistaukseen

Lappeenrannan seurakuntayhtymä sai uusia viranhaltijoita

Kättely.

Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 24.4.2019 pidetyissä kokouksissaan talousjohtajaksi Kari Virtasen ja varhaisiän musiikkikasvattajaksi Marjo-Riitta Lehtosen.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja valittiin nyt toiseen kertaan

Kari Virtanen valittiin yhteisen kirkkovaltuuston yksimielisellä päätöksellä Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajaksi. Hän on toiminut vt. talousjohtajana 1.9.2017 alkaen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 11.12.2018 Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 5.4.2017 tekemän päätöksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajan valinnasta, jolloin valituksi tuli nyt virkaan valittu Virtanen. Vuonna 2017 tehty valinta kaatui valintaan liittyvään muotovirheeseen. Hallinto-oikeuden päätöksen johdosta Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtajan virka julistettiin uudelleen valittavaksi.

Määräaikaan mennessä talousjohtajan virkaan saapui kaksi hakemusta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmä haastatteli molemmat hakijat, ja päätyi yksimielisesti esittämään talousjohtajaksi vt. talousjohtaja Kari Virtasta.

Virtasella on vankka kokemus seurakuntatalouden johtamisesta. Hän on ennen Lappeenrannan seurakuntayhtymää toiminut Savonlinnan seurakunnan talousjohtajana yli 15 vuotta ja sitä ennen Padasjoen seurakunnan talouspäällikkönä.

 

Varhaisiän musiikkikasvattajaksi Marjo-Riitta Lehtonen

Kirkkomuusikko, varhaisiän musiikkikasvattaja, työnohjaaja Marjo-Riitta Lehtonen valittiin yksimielisesti 1.1.2019 perustettuun varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan.

Taipalsaarelainen, 4 lapsen äiti Marjo-Riitta Lehtonen on toiminut varhaisiän musiikkikasvattajana Lappeenrannan seurakuntayhtymässä sekä kanttorina Nuijamaalla ja Lappeen seurakunnassa sekä opettajana Lappeenrannan musiikkiopistossa. Hän on koulutukseltaan kirkkomuusikko sekä tehnyt varhaisiän musiikkikasvatuksen erikoistumisopinnot vuonna 2007. Lisäksi hän on suorittanut työnohjaajakoulutuksen vuonna 2017. Lehtosen erityisosaamisalue on lasten ja perheiden kirkkomusiikki ja jumalanpalvelukset sekä lasten ja nuorten kuorotoiminta.

Hakijoita varhaisiän musiikkikasvattajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 4 kappaletta. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama valintatyöryhmä haastatteli kaksi hakijaa.  Kirkkomuskaritoiminta on oma erityisosaamisalueensa, jossa pedagoginen osaaminen korostuu. Tämä huomioitiin myös viran vaatimuksia asetettaessa. Näihin vaatimuksiin virantäyttötyöryhmä katsoi Lehtosen koulutuksen ja työkokemuksen vastaavan parhaiten.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on toiminut vuosien ajan kirkkomuskareita eri-ikäisille lapsille. Kirkkomuskareita on järjestetty Joutsenon seurakuntakeskuksessa, Lauritsalan seurakuntakodilla, Lappeen seurakuntasalilla ja Sammonlahden kirkolla. Toiminta on ollut suosittua jo useiden vuosien ajan, ja säännöllisiä ryhmiä on kokoontunut noin 11.  Seurakuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä, että ryhmiin on voinut tulla ilmoittamatta ja että päivää tai paikkaa on voinut vaihtaa oman tarpeen mukaan.

Myös kirkkovuoden kulku ja lapsuudesta tutut hengelliset laulut ja virret ovat vanhempien mukaan sitä perinnettä ja hengellistä elämää, mitä toivotaan seurakunnilta. Yhteinen kirkkovaltuusto halusi kuunnella seurakuntalaisia ja perusti varhaisiän musiikkikasvattajan viran vakiinnuttaakseen toiminnan vuoden 2019 alusta.

25.4.2019 14.31