Uutislistaukseen

Kuopion ja Mikkelin piispat huolissaan Saimaan alueen kaivossuunnitelmista

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkosen ja Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen yhteinen kannanotto luonnon ja ihmisen puolesta liittyen Saimaan vesistöalueen kaivossuunnitelmiin.
kesäinen Saimaa

Kuva: Anne-Mari Välikauppi

Erityisesti Heinävedelle kaavailtu grafiittikaivoshanke koskettaa koko pohjoisen Saimaan aluetta ja ylittää näin kuntien, maakuntien ja hiippakuntien rajat. Piispojen mukaan hankkeen ympäristövaikutuksista tarvitaan lisää selvitystä. Todistustaakka on heidän mukaansa kaivosyhtiöillä, ei alueen asukkailla.

”Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”, Jari Jolkkonen ja Seppo Häkkinen kirjoittavat.

Piispat toteavat, että Heinäveden kaivoshankkeessa joudutaan punnitsemaan erityisesti luonnon suojelemiseen ja ihmisten työllistämiseen liittyvien arvojen välillä. Vireän yritystoiminnan tuomat lisätyöpaikat olisivat tervetulleita Itä-Suomeen, jossa erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella työpaikkojen määrä supistuu ja palveluverkosto harvenee.

Raamatusta nousevan ajatuksen mukaan ihmisellä on oikeus ”viljellä” eli käyttää hyödyksi luomakunnan lahjoja, mutta myös velvollisuus suojella ympäristöä, "varjella" luomakuntaa:

”Yritystoimintaa on kehitettävä siten, että sen vaikutukset voidaan sovittaa yhteen Saimaan alueen korvaamattomien luontoarvojen kanssa. Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.”

”Meidän on elettävä sopusoinnussa luomakunnan kanssa ja sen asettamissa rajoissa. Tähän kehykseen kaiken elinkeinotoiminnan on alistuttava. Sama koskee omia kulutustottumuksiamme. Toimiessamme luonnon puolesta toimimme myös ihmisen puolesta”, piispa Jolkkonen ja piispa Häkkinen toteavat.

Koko kannanotto on julkaistu sekä Mikkelin hiippakunnan sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä että Kuopion hiippakunnan sivuilla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:

Kuopion hiippakunta, piispan erityisavustaja Simo Parni, p. 044 705 0603

Mikkelin hiippakunta, hiippakuntasihteeri Merja Vuorikari, p. 050 543 0739

10.9.2018 12.52