Uutislistaukseen

Arkkipiispa Mäkinen: Kirkossa on kannettava tarkasti vastuu yhteisistä rahoista

Arkkipiispa Kari Mäkinen korostaa, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on suuri vastuu rahankäytöstä, koska kyseessä ovat jäsenten kirkon toimintaa varten maksamat kirkollisverovarat.
Teemu Laajasalo kuva Markku Piihlaja.jpg

kirkollisverovarat.

Julkisuudessa keskustellaan nyt kirkon rahankäytöstä Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosen nostettua esiin kysymyksiä piispa Teemu Laajasalon luottokorttien käytöstä hänen toimiessaan Kallion kirkkoherrana. Mäkisen mukaan on tärkeää, että kun huoli asianmukaisuudesta rahojenkäytössä on syntynyt, kysymykset tuodaan esiin.

”Tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön. Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava. Ohjeiden pitää olla ajan tasalla ja selkeitä”, Mäkinen sanoo. Hän muistuttaa, että ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty.

Arkkipiispa Mäkinen luottaa siihen, että vastuuta yhteisistä rahoista kannetaan kirkossa hyvin. ”Seurakunnissa, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa on asiaan liittyvät ohjeistot. Henkilöstö on vastuuntuntoista. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Niihin on puututtu. Luotan siihen, että näin toimitaan jatkossakin.”

Lisätietoja arkkipiispan erityisavustaja Petri Merenlahti, p. 040 1425 299.

 

Piispa Teemu Laajasalon kuvan on ottanut Markku Pihlaja.

11.1.2018 08.13