Sankarihautajaiset ovat merkkitapaus myös seurakuntayhtymän hautaustoimelle

Sunnuntaina 19.5.2019 klo 12 järjestettiin Maasotakoulun johdolla Lappeenrannan sankarihautausmaalla jo perinteiseksi muodostunut sankarivainajien hautausjuhla.

Sankarihautajaisissa siunattiin pitkän matkan päätteeksi viisikymmentä tuntemattomaksi jäänyttä, viimeisten sotien taistelukentille jäänyttä sankaria. Sankareita, joita eri etsintäpartiot ovat etsineet ja löytäneet vuosikymmenten ajan.

Vastaavia juhlallisia siunaus- ja hautaustilaisuuksia on Lappeenrannan sankarihautausmaalla järjestetty vuodesta 1993 alkaen, tämänvuotinen oli järjestyksessään 13. kerta. Arkkuja oli siunaamassa papistoa piispojen johdolla sekä maavoimista että paikallisista seurakunnista. Myös valtiovallan ja kaupungin edustajat ovat perinteisesti osallistuneet juhlallisuuksiin.

Allekirjoittaneella on ollut kunnia saada olla seurakuntayhtymän puolelta mukana tämän vaikuttavan tapahtuman valmisteluissa vuodesta 2004 alkaen, siis jo seitsemän kertaa.

Ison haudan rakentamisessa on omat haasteensa

Seurakuntayhtymän hautaustoimen rooli juhlan valmisteluissa liittyy luonnollisesti haudan kaivamiseen ja sen rakenteiden rakentamiseen sellaisiksi, että ne kestävät juhlan aikana niihin kohdistuvat kuormitukset. Hautaustoimi huolehtii myös haudan peittämisestä ja pinnan tekemisestä.

Haudan pituus määräytyy kulloisenkin juhlan aikana haudattavien pienoisarkkujen määrän mukaan, leveys säilyy aina vakiona. Hautaussyvyys riippuu kulloinkin siitä, onko kyseessä täysin uusi hauta, vai haudataanko arkut edellisellä kerralla paria vuotta aikaisemmin syvempään haudattujen arkkujen päälle. Haudan pituuteen vaikuttavat myös hautakansien koko, arkkujen määrä ja mm. arkkujen laskuun vaadittava tila. Tänä vuonna pituutta haudalle tuli 13 metriä.

Arkkujen laskeminen, hautakansien asettaminen paikalleen ja muut siunaukseen liittyvät toimet vaativat haudalta vankan tukirakenteen, joka aina verhoillaan piiloon maasotakoulun toimesta. Kaikkineen haudan kaivaminen ja tukirakenteen rakentaminen vie noin 1,5–2 työpäivää, yleensä kolmen miehen ja kahden koneen voimalla. Maanantaina juhlan jälkeen hautaustoimen työntekijät purkavat haudan verhoilut ja rakenteet, peittävät haudan ja tekevät sille uuden pinnan.

Vaikka tämän juhlan ajankohta osuukin hautaustoimen työvuoden kiireisimpään ajankohtaan, on kyseessä työ, jonka hoitamisen koemme kunnia-asiaksemme. Ne, joille tämän työn teemme, ovat joutuneet antamaan itsestään paljon enemmän kuin me, joille tämä aiheuttaa vain hieman lisää työtä. Tämä koskee etenkin haudattavia sankareita, mutta myös paikalla Maasotakoulun ja Puolustusvoimien järjestämässä aina yhtä vaikuttavassa juhlassa olevaa monisatapäistä yleisöä, jonka joukossa on varmasti kerta toisensa jälkeen näiden läheisiä muistamassa sodassa kesken jäänyttä läheisensä elämää.  Ja kenties salaa toivoen, että tämä olisi nyt kotimaan multiin päässeitten joukossa.

Matti Puumalainen

seurakuntamestari, hautaustoimi