Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

Hautausmaakierrokset ja -hartaudet heinäkuussa 2020

Lepolan hautamaalla sunnuntaina 12.7.2020 hautausmaakierros klo 16.30 ja hartaus klo 18.00.

Vanhalla hautausmaalla sunnuntaina 19.7.2020 hautausmaakierros klo 16.30 ja hartaus klo 18.00

Ristikankaan hautausmaalla sunnuntaina 26.7.2020 hautausmaakierros klo 16.30 ja hartaus klo 18.00

Kierroksilla oppaina toimivat Raili Leino ja Ulla Rustholkarhu.

Hautausmaiden haravointitalkoot vuonna 2020

Korona-viruksen leviämisen estämiseksi asetetun kokoontumiskiellon vuoksi emme voi tänä vuonna järjestää hautausmaidemme haravointitalkoita normaalisti yhtenä suurena tapahtumana.

Tästä syystä Lappeenrannan seurakuntayhtymä toimii niin, että kaikilla hautausmaillamme pidetään haravoita saatavilla jo huhtikuun alusta alkaen. Haravointitalkoisiin voi halutessaan osallistua tänä keväänä hajautetusti oman aikataulunsa mukaan.

Hautausmaillamme on tänä aikana nähtävissä kulloinkin kyseessä olevan hautausmaan työnjohdon yhteystiedot, johon voi ilmoittaa omasta panoksestaan. Työnjohtajat ottavat ylös yhteystietonne myöhempää yhteydenottoa varten:

Seurakuntayhtymä järjestää poikkeustilan päätyttyä, luultavasti loppukesällä, kutsutilaisuutena rokkatarjoilun lisukkeineen kaikille talkoisiin osallistuneille.

Pidetään itsemme terveinä siihen asti.

Hyvää alkavaa kevättä ja kesää!

 

Hautausmaiden työnjohtajien yhteystiedot:

- Joutsenon hautausmaat: Kimmo Petrell, p. 040 3126 268, sähköposti: kimmo.petrell@evl.fi

- Lepoharjun, Lepolan ja Nuijamaan hautausmaa: Mika Puustinen, p. 040 3126 259, sähköposti: mika.puustinen@evl.fi

- Ristikankaan, Ylämaan ja Vanha hautausmaa: Jouni Serjomaa, p. 040 3126 252, sähköposti: jouni.serjomaa@evl.fi

 

 

Lepolan hautausmaan pihtakujan uudistaminen

Lepolan hautausmaalla kappelin edessä oleva Ilmari Wirkkalan vuonna 1938 suunnitelman mukainen vanha pihtakuja on mennyt huonoon kuntoon ja on turvallisuusriski hautausmaalla kävijöille. Pihtakujalla on ikää noin 70 vuotta.

Hautaustoimi on kesällä 2019 teettänyt puille puunkuntokartoituksen, jossa vuoden sisällä kaadettavia puita löytyi kahdeksan. Erityisesti pohjoispuolella olevat pihdat ovat hautojen kaivamisesta ja muusta hautausmaaliikenteestä kärsineet eniten.

Viimeisten vuosien aikana yksittäisiä puita on kaatunut tuulessa. Viimeisin näistä tapahtui tämän vuoden tammikuussa, jolloin kaatunut pihta lähes vaurioitti kappelirakennusta. Kyseinen puu ei edes ollut heti kaadettavien listalla.

Jotta alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittava puurivistö saadaan aikaan, ainoa vaihtoehto on uusia puut kerralla, onhan kyseessä muotoistutus. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten pihtojen kaatamista ja uusien taimien istuttamista tilalle.

Taimien hankinnassa painotetaan sitä, että taimet ovat valmiiksi mahdollisimman hyvässä kasvuvaiheessa ja -iässä havupuiden hitaan kasvuvauhdin vuoksi. Hautaustoimesta painotetaan, että toimenpiteillä halutaan saada aikaan Wirkkalan suunnitelmaa kunnioittava, kaunis ja tuuhea pihtarivistö.

Puiden kaatotyö pyritään aloittamaan helmikuun aikana, jotta maanmuokkaustyöt ja istutustyöt päästään aloittamaan keväällä/kesän aikana, kunhan sopivan kokoiset taimet on saatu hankittua. Puiden kaataminen pyritään tekemään mahdollisimman pian, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta. 

Lisätietoja antavat:

Seija Kuosmanen, hautaustoimen päällikkö
puh. 040 3126 250, seija.kuosmanen@evl.fi

Mika Puustinen, työnjohtaja, Lepolan hautausmaa
puh. 040 3126 259, mika.puustinen@evl.fi

Kuulutus hautojen päättyneistä hallinta-ajoista Joutsenon hautausmailla

Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon hautausmailla on 1.12.2019 alkaen meneillään kuulutusmenettely, jolla omaisille tiedotetaan heidän hallinnassaan olevan haudan hautaoikeuden päättymisestä.

Hallinta-aikaa on mahdollista jatkaa (KL 17 luku 2 §).

Hautapaikoille, joita em. hallinta-ajan päättyminen koskee, seurakuntayhtymä laittaa kuulutuksesta kertovan sinisen KUULUTUS-lapun, josta ilmenee kuulutusmenettelyn kesto (1 vuosi), sekä yhteystieto, josta hallinta-ajan jatkamisesta on mahdollista sopia.

Pyydämme omaisia ottamaan yhteyttä Lappeenrannan seurakuntayhtymään yhden vuoden kuluessa kuulutusmenettelyn aloittamisesta. Haudat, joiden hallinta-aikaa ei jatketa vuoden kuluessa tulkitaan luovutetuiksi ja ne siirtyvät seurakuntayhtymän hallintaan.

Luettelo hautapaikoista, joita kuulutusmenettely koskee löytyy tämän hautaluettelo linkin alta.

Hautausmaat heinäkuussa

Hautojen hoitokausi on 2.5.-15.9.2020.

Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2020 on astunut voimaan, uusia hoitosopimuksia ja hautojen kunnostyötilauksia voi tehdä.

Talven aikaisten hautojen peruskunnostustyöt tiivistys- ja pintatöineen valmistuvat 31.5. mennessä. Uusia tai kaiverruksessa olleita hautakiviä voidaan asentaa tämän jälkeen, viimeistään 1.6. alkaen.

Tilattuja kiven oikaisuita ja hautojen peruskunnostustöitä aletaan tehdä talven aikaisten hautojen peruskunnostusten valmistuttua. Talven ja kevään aikaisia tilattuja ja maksettuja töitä aletaan tehdä tämän jälkeen ja ne pyritään saamaan tehdyiksi juhannukseen mennessä. Myöhemmin kesän aikana tilatut ja maksetut työt valmistuvat noin 2 viikon kuluttua tilauksestanne.

Koronaviruksen aiheuttamasta kokoontumismäärän kymmenen hengen rajoitukseta huolimatta pyrimme viemään vuoden 2020 hoitokauden läpi normaalisti. Tästä tarkemmin kohdassa Hautojen hoitaminen.

Hautojen hoitaminen

Koronaviruksen aiheuttamasta kokoontumismäärän kymmenen hengen rajoituksesta huolimatta pyrimme viemään vuoden 2020 hoitokauden läpi normaalisti. Suurimmilla hautausmaillamme, joilla kesätyöntekijöiden määrä ylittää kymmenen henkilöä, tämä onnistuu tauko- ja varastotilojen lisäyksellä ja niiden käytön järjestelyllä.

Tietoa hautojen hoitojen sekä  kunnostustöiden hinnoista ja sisällöstä löydät tästä.

Haudanhoitosopimuslomakkeen löydät tästä.

Hautakivenoikaisu- ja peruskunnostuslomakkeen löydät tästä.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan seurakuntien palvelupisteessä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän seurakuntien palvelupisteen tai seurakuntatoimiston puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu, samalla voi myös varata seurakuntayhtymän tiloja muistotilaisuutta varten.

 

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.

Tietoa hautapaikkojen hinnoista ja muista hautaamiseen liittyvistä maksuista löydät täältä