Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Yhteystiedot

Yleisiin hautausmaita tai hautaustointa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Jouni Serjomaa, työnjohtaja, jouni.serjomaa@evl.fi  p. 040 312 6252
Kimmo Petrell, työnjohtaja, kimmo.petrell@evl.fi  p. 040 312 6268

Mika Puustinen, työnjohtaja, mika.puustinen@evl.fi p. 040 312 6259

Hautojen hoitosopimukset:

Matti Puumalainen, seurakuntamestari, matti.puumalainen@evl.fi  p. 040 312 6255

Liisa Tiimo, seurakuntamestari, liisa.tiimo@evl.fi, p. 040 312 6260

Hautausmaat joulukuussa

Jouluhartaudet hautausmailla ja hautausmaiden kappeleissa jouluaattona 24.12.2019:

- Lepolan hautausmaan kappelissa klo 14.00 - 15.00

- Ylämaan Lahnajärven hautausmaan kappelissa klo 14.00 - 15.00

- Vanhalla hautausmaalla klo 15.00 - 15.30

- Ristikankaan hautausmaalla klo 16.00 - 16.30

- Lepoharjun hautausmaan kappelissa klo 16.00 - 17.30

- Lappeenrannan sankarihautausmaalla klo 17.00 - 17.30

Joulun hautakynttilöiden keruutalkoot Ristikankaan, Lepolan, Lepoharjun ja Vanhalla hautausmaalla maanantaina 30.12.2019 klo 9.00 alkaen. Paikalle tulijoille tarjotaan kahvia, mehua ja pikkupurtavia. Hautaustoimen työntekijöitä paikalla opastamassa kynttilöiden poistossa. Tervetuloa!

Hautojen hoitaminen

Hautojen hoitokausi on päättynyt 15.9. Hoitokauden 2019 hinnaston voimassaolo on päättynyt, eikä uusia hoitosopimuksia voi tehdä. Vuoden 2020 hinnasto astuu voimaan vuoden vaihteessa, minkä jälkeen uusia hoitosopimuksia on mahdollista taas tehdä.

Hautakivien oikaisuja ja hautojen peruskunnnostuksia voi tilata ja tehdään koko sulan maan ajan, tilauksia otetaan vastaan lokakuun loppuun asti.

Hautaustoimi vastaa hautausmaiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Asiakaspalvelumme parantamiseksi olemme siirtyneet käytäntöön, jossa haudan hoidoista ja mahdollisista muista töistä voitte sopia keskitetysti suoraan hautaustoimen hoitoasioista vastaavien seurakuntamestari Matti Puumalaisen, p. 040 312 6255, matti.puumalainen@evl.fi tai seurakuntamestari Liisa Tiimon, p. 040 312 6260, liisa.tiimo@evl.fi, kanssa.

Hautaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät maksut on lueteltu täällä.

Tietoa haudan hoidon sisällöstä ja hinnoista löydät tästä.

Haudanhoitosopimuspohjan voi ladata tästä.

Hautakiven oikaisu-, haudan peruskunnostus- ja reunakivienoikaisutilauspohjan voit ladata tästä.

Huom! Sopimuslomakepohjat saattavat joissain selaimissa aueta "hajonneina" kahdelle sivulle. Ongelma poistuu yleensä klikkaamalla "Ota muokkaus käyttöön"-toimintoa ennen lomakkeen täytön aloittamista.

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

 

Muistomerkkilupahakemismenettelymme on uudistunut

Olemme palvelumme parantamiseksi ja muistomerkkilupa-asioittenne hoidon helpottamiseksi siirtyneet uuteen käytäntöön muistomerkkilupahakemusten käsittelyssä.

Aiemman, hitaan, pelkän kirjeitse paperisena lähetetyn hakemuksen sijaan voitte jatkossa lähettää hakemuksenne meille myös sähköpostitse tätä käyttöä varten varta vasten avattuun sähköpostiosoitteeseen hautaustoimi.lappeenranta@evl.fi.

Vanha tapa, lähettää hakemus kirjeitse säilyy vielä toistaiseksi sähköpostin rinnalla. Paperisena lähetetyt hakemukset osoitetaan edelleen osoitteeseen: Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5, 54100 JOUTSENO.

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren päälle on kirjoitettava aina teksti ”MUISTOMERKKILUPAHAKEMUS”.

Olemme samalla päivittäneet muistomerkkilupahakemuskaavakkeemme koneellisesti helpommin täytettävään PDF-muotoon, jossa pakolliset tiedot on merkitty tähdellä*.  Muistomerkkiohjeistuksemme on myös uudistettu ja on nyt toivottavasti aiempaa selkeämpi ja helpommin luettava. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät molemmista yllämainituista.

Alla linkit, joilla pääset uudistettuun muistomerkkilupahakemukseemme ja muistomerkkiohjeistukseemme:

Hautamuistomerkkiohjeistus ja hautamuistomerkkilupahakemus

 

 

Hautoja ja muistomerkkejä seurakuntayhtymän hallintaan ja hoitoon Joutsenon hautausmaalla ja Vanhalla hautausmaalla

Vanhalla hautausmaalla seurakuntayhtymän hallintaan siirtyvät 114 hautaa muistomerkkeineen sijaitsevat hautausmaan vanhimmassa osassa, Kauppakadun varressa olevan pääportin tuntumassa, pääkäytävän oikealla puolella olevilla osastoilla A ja B.

Joutsenon hautausmaalla 7 hautausmaan yleisilmeen kannalta merkittävää hautaa muistomerkkeineen on siirtynyt seurakuntayhtymän hallintaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä nyt seurakuntayhtymän hallintaan siirtyneet hautamuistomerkit säilytetään alkuperäisillä paikoillaan. Haudat muistomerkkeineen tulevat seurakuntayhtymän hoitoon, hautausmaiden yleisilmettä, historiaa ja vanhaa hautauskulttuuria vaalien.

Hautamuistomerkkejä oiotaan ja puhdistetaan tarvittavilta osin, haudat merkitään seurakuntayhtymän hoidosta kertovalla tiedotteella, sekä haudoille istutetaan perennoita hautaustoimen työvoima- ja taloudellisten resurssien rajoissa.

Työ on aloitettu jo syksyllä 2018 ja se jatkuu keväällä 2019.

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan keskusrekisterissä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän keskusrekisterin tai seurakuntatoimiston puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu, samalla voi myös varata seurakuntayhtymän tiloja muistotilaisuutta varten.

 

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.