Perheasiain neuvottelukeskukseen voi nyt tulla Käynti Kerrallaan

Perheasiain neuvottelukeskuksessa Lappeenrannassa kokeillaan nyt Käynti kerrallaan -terapiaa.

Käynti kerrallaan -terapia on Single Session Therapyn (SST) suomenkielinen vastine — usein puhutaan myös yhden kerran tapaamisesta, kertakäynnistä tai tehostetusta ensikäynnistä. Käynti kerrallaan -työskentelymalli perustuu tutkimushavaintoon, että 75 % asiakkaista asiakkaista ovat tyytyväisiä yhteen käyntikertaan ja kokevat saaneensa jo siitä itselleen riittävän avun.

Käynti kerrallaan -terapiassa asiakas johdatetaan jo ajanvarausta tehdessään tutkimaan sitä, mistä hän kokee tärkeäksi saada keskustella juuri nyt, mihin parisuhteen ongelmaan hän apua kaipaa ja mikä sai hänet juuri nyt ottamaan yhteyttä perheasian neuvottelukeskukseen. Käynti kerrallaan -terapiassa on tietynlainen työskentelyrakenne, johon menetelmän toimivuus perustuu. Asiakkaan oma työskentely asioiden selvittämiseksi alkaa jo ajanvarauksen yhteydessä. Käynti kerrallaan -terapiassa autetaan asiakasta kertomaan, miten hän on jo itseään auttanut ja mitkä asiat ovat jo edes vähän menneet parempaan suuntaan?
Perheasiain neuvottelukeskuksen Käynti kerrallaan -terapiassa tapaamiseen varataan aikaa 90 minuuttia. Tapaamiset toteutetaan näin korona-aikana ainakin aluksi pelkästään etätapaamisina käyttäen Teams-etätapaamissovellusta. Myöhemmin tapaamiset ovat mahdollisia myös kasvokkain, kun epidemiatilanne helpottuu. Käynti kerrallaan -terapian päättyessä asiakas ja perheneuvoja keskustelevat siitä mitä jatkossa tapahtuu.
Tapaaminen voi päättyä´yhteen kertaan tai tarvittaessa sovitaan heti uusi aika. Perheneuvoja voi myös sopia asiakkaan kanssa siitä, että uuden käynnin sijaan hän tiedustelee sovitun ajan päästä tilannetta. Asiakkaalla itsellään on asiantuntemus ja päätösvalta siitä, kokeeko hän tapaamisille jatkossa tarvetta. Suomessa Käynti kerrallaan -terapiasta ovat kirjoittaneet mm. ratkaisukeskeisen työskentelytavan uranuurtajat Ben Furman, Pekka Aarninsalo ja Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Pertti Virta.

Ajanvarauksesta pyritään tekemään helppoa
Käynti kerrallaan -terapian tapaamisaikoja voi varata tulevaisuudessa Lappeenrannan seurakuntayhtymän / perheneuvonnan verkkosivuilta. Varatessaan asiakas täyttää esitietolomakkeen taustakysymyksineen, joita perheneuvoja hyödyntää tapaamisessaan. Esitietolomakkeessa kysytään myös sähköpostiosoitteet, joihin Teams-kutsu lähetetään. Ennen verkkoajanvarauksen toteutumista aikoja voi varata perheneuvonnan päivystys- ja ajanvarauspuhelimesta.  

Kari Muhonen
perheneuvoja,
psykoterapeutti

Teksti on julkaistu Seurakuntatervehdyksessä 24.3.2021.