Kirkkopäivillä keskustellaan arvoista 19. - 21.5.2017

18.5.2017 11.12

KirkkopaivatTurku.jpg
Suomalaisyhteiskunnan arvoja ja kipupisteitä pohditaan Turussa Kirkkopäivillä 19.–21.5.2017. Neljä tunnettua vaikuttajaa ja Kirkkopäivä-panelistia nimesi jo ennakkoon mielestään tärkeimmän arvokysymyksen tämän päivän Suomessa. Vastausten taustalta löytyy yhteinen nimittäjä, huoli yhteiskunnan kahtiajakautumisesta.

”On katsottava silmiin sitä tosiasiaa, että meillä on ihmisiä, jotka ovat sukupolvesta toiseen osattomia, pienellä toimeentulolla ja vailla vahvaa toivoa tulevan suhteen”, kansanedustaja Annika Saarikko sanoo.

Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä jakaa Saarikon näkemyksen eriarvoistumisesta ja syrjäytymisen lisääntymisestä suomalaisyhteiskunnan tärkeimpänä arvokysymyksenä.

”Marttaliitossa arjen todellisuus, universaalin sosiaalipolitiikan karsiminen sekä hyvinvointi-investointien minimointi näyttäytyy päivittäisessä neuvontatyössä”, Heikkilä kertoo ja lisää huolensa yhteiskunnallisen asenneilmapiirin kiristymisestä − nationalismi, rasismi ja väkivalta lisääntyvät.

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari näkee ratkaisevimpana sen, kuinka haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pystytään pitämään mukana yhteiskunnan myönteisessä kehityksessä.

”Tällä hetkellä suomalaiset kokevat yhteiskunnan liian eriarvoiseksi ja merkittävä osa ei koe olevansa samassa veneessä muiden kanssa. Jakautuminen ei ole suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kestävää”, Saari toteaa.

Espoon piispa Tapio Luoma näkee yhteisyyden tärkeimpänä arvokysymyksenä.

”Yhteisyys arvona haastaa miettimään, millaisten tavoitteiden hyväksi olisimme valmiit yhdessä toimimaan”, Luoma pohtii.

Keskustelua tärkeimmistä arvovalinnoista päätösten ja toiminnan taustalla jatketaan Kirkkopäivillä.

  • Rahan valtaa ja vastuuta pohditaan Logomossa pe 19.5. klo 11.30. Mukana mm. Marianne Heikkilä.
  • Kuvia suomalaisesta huono-osaisuudesta nähdään Logomossa pe 19.5. klo 13. Näyttelijä Ilkka Heiskasen monologia seuraavassa keskustelussa mukana mm. Juho Saari ja Annika Saarikko.
  • Näkymä tulevaisuuden Suomesta. Mikä sitä ohjaa? Logomossa la 20.5. klo 10 Arvojohtamisen äärellä mm. ministeri Raimo Sailas ja piispa Tapio Luoma.

« Uutislistaukseen