Toimintakertomus ja tilinpäätös

Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden 2016 tulos on -400 000 euroa ja taseen loppusumma 32.0 miljoonaa euroa sisältäen toimeksiantojen varoja 4.7 miljoonaa euroa.


Toteutuneet toimintakulut vuodelta 2016 olivat 11.3 miljoonaa euroa, toimintatuotot 1.8 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroja kertyi vuonna 2016 11.6 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja 1.5 miljoonaa euroa.


Investointien bruttomenot olivat 165 000 euroa, käyttöomaisuuden myyntitulot 20 000 euroa ja poistot 1.1 miljoonaa euroa.

 

Tasekirja 2016