Lappeenrannan seurakuntayhtymä hakee hautaustoimeen

Seurakuntamestaria

Seurakuntamestari osallistuu esimiestehtävien lisäksi kunnossapito- ja asiakaspalvelutehtäviin, suntion tehtäviin hautaustoimessa sekä toimii hautaustoimen työnjohtajien sijaisena.

Tehtävästä on voimassa oleva työnkuva.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus.

 Eduksi katsotaan työkokemus hautausmaatyöstä ja atk: n perustaidot. Hakijalla tulee olla ajokortti.  Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.

Palkkaus määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, vaativuusryhmä on 403+5 %. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemusten ansioluetteloineen on oltava perillä viimeistään to 31.8.2017 klo 15.00.

Hakemukset tulee toimittaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistoon, Valtakatu 38 PL 45 53101 Lappeenranta, kuoreen merkintä ”hautaustoimen seurakuntamestari”.

Lisätietoja tehtävästä antaa 21.8.2017 alkaen hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen
p.040 3126 250, jukka.nikunen@evl.fi

 

Lappeenrannan n. 18 000 jäsenisessä Lappeenrannan seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa on avoinna

MÄÄRÄAIKAINEN VARHAISNUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRKA  

Nuorisotyötä kanssasi tekee toinen varhaisnuorisotyöntekijä, kaksi nuorisotyöntekijää ja nuorisopappi. Tämän hetkisenä tehtävänä on koulu- ja tyttötyö, rippikoulutyö kuluu myös tehtäviisi. Tehtäväkuvaa voidaan muokata seurakunnan tarpeen mukaan. Toivomme hakijalta mukaansa tempaavaa työotetta, organisointikykyä, joustavuutta, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä kykyä kehittää seurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää.

Viran palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 502. 

Viransijaisuuden hoitaminen alkaa 1.9.2017 (tai sopimuksen mukaan) ja kestää 31.12.2017 asti. Tehtävä voi jatkua myös tämän jälkeen.

Hakijan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja valituksi tulleen hakijan on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote (RRL (770/1993) 6§).

Hakemukset lähetetään osoitteeseen lappeenranta.seurakunta@evl.fi tai Lappeenrannan seurakunta, Kirkkokatu 10, 53100 Lappeenranta (kuoreen merkintä hakemus); 22.8.2017 klo 15.00 mennessä.

Kerro hakemuksessasi itsestäsi ja työnäystäsi. Liitä oheen cv.

Haastatteluun kutsuttavat haastatellaan Lappeenrannan seurakunnan tiloissa 24.8.2017 klo 14 lähtien.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Hannu Haikonen p. 040 3126 300 tai Jukka Hirvi p. 040 3126 343.