Kanttori
Lappeen seurakunta / Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Lappeen seurakunnassa on avoinna ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (Kirkkohallituksen 8.12.2015 vahvistamien tutkintovaatimusten mukaisesti) (nk. B-virka).

Haemme monipuolista kirkkomusiikin osaajaa. Edellytämme sinulta hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiutta liikkua Lappeen seurakunnan alueella (oma auto).

Virassa toimiminen edellyttää erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 601 mukaan. Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virassa on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää voimassa oleva rikosrekisteriote (KL 6 § 33) sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään 1.7.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Aikaisemmin virkaa hakeneet huomioidaan virantäytössä.

Lisätietoja antavat:

Kanttori Marjo-Riitta Lehtonen, 040 312  6612, marjo-riitta.lehtonen@evl.fi ; sekä khra Mika Lehtola, 040 312 6601, mika.lehtola@evl.fi

Hakemukseen tulee liittää CV ja jäljennös tutkintotodistuksista.

Hakemukset osoitetaan Lappeen seurakuntaneuvostolle ja toimitetaan  24.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lappeen seurakunta

PL 45

53101 Lappeenranta

Kuoreen merkintä ”Kanttorin virka”

Hautausmaiden kesätyöt

Hakuaika hautausmaiden kesätöihin on päättynyt. Valituille on ilmoitettu työpaikasta.

Kiitos kaikille hakemuksen jättäneille.